Etik Kurallar;

Bu siteye üye olan, doğa fotografçısı veya kayıtçısı herkes aşağıda Çevresel ve Kişisel olmak üzere iki başlık altında toplanmış olan koşulları ilke edinir.

I)Çevresel Koşullar
 • Öncelik doğanın kendisindedir. Doğanın konuğu olduğunu unutmaz.
 • Bulunduğu alan neresi olursa olsun işgalci olduğunu unutmaz ve canlı-cansız tüm ekosisteme saygı gösterir.
 • Varlığımızın, doğada hiçbir şeyin yerini değiştirmesine neden olmaması gerektiğini temel ilke olduğunu kabul eder.
 • Çevreye mümkün olan en az zararı vermek amacıyla mümkünse kullanılmış patikaları izler.
 • Doğadaki tüm canlıların yaşamlarının ve yaşam alanlarının daha iyiye gitmesini amaç edinir.
 • Her canlının ve habitatın eşsiz olduğunu kabul eder.
 • Özel mülkiyetlere, mülk sahibinin izni olmadan girmez.
II)Kişisel Koşullar
 • Fotograflamaya çalıştığı veya gözlediği canlının rahatsız olduğunu hissedince onu kaçırmaktansa kendisi alandan uzaklaşır.
 • Canlının yaşamalanına herhangi bir şey fırlatmaz.
 • Kullanıyorsa kamuflajını, herkesin dikkatini çekecek, dolayısıyla alana ilgisini arttıracak bir yere kurmaz.
 • Yuvaya kesinlikle yaklaşmaz. Daha yakın poz almak için türü kovalamaz.
 • Bulunduğu kamuflajda, ebeveynin yuvaya yarım saattir uğramadığını farkederse hemen uzaklaşır.
 • İyi foto elde etmek için dalları kırmaz.
 • Türleri cezbetmek için ses vb. araçları kullanmaz. Gürültü etmez, gözalıcı renklerde giysi giymez.
 • Yuvalardan, yuva kolonilerinden, kur alanlarından, kalabalık tüneklerden ve önemli beslenme alanlarından uzak durur.
 • Zorda kalmadıkça yapay ışık kullanmaz.
 • Gözlenen nadir bir canlının alanına hiçbir amaçla girmez ve alanı, yetkili kuruklar dışında kesinlikle ifşa etmez.
 • Hiçbirşekilde yumurtayı, yuvayı veya türü eline almaz.
 • Etik kurallara uymadığını gözlediği diğer kayıtçıları uyarır, onlara örnek olur.
 • Bulunduğu tüm alanlardan güzel anılar ve fotograflar dışında hiçbir şey almaz ve bırakmaz.
III ) Uygulama
 • Hepimizin ortak amacı, Türkiye doğası (şimdilik türleri) ile ilgili belge sayılabilecek her veriyi, mümkünse kaliteli bir tarzda ve etik kurallarımıza uygun derlemek ve paylaşmaktır.
 • Bu paylaşımda eleştiri ve övgü mutlaka olacaktır ancak her ikisinde de amaç, 1.ci maddedeki ana amaca hizmet etmelidir.
 • Bilgi derlemeye çalışan arkadaşlarımıza kuşkuyla değil sempati ve övgüyle yaklaşmaya çalışma alışkanlığımızı geliştirmemiz; “kıskançlığımızın” pozitif ve daha ileriye götürme bağlamında anlaşılmasına gayret göstermemiz daha doğru olacaktır.
 • Yapılan gerek övgü gerekse eleştirinin dozu dikkatle ayarlanmalı, yanlış anlamalara meydan verebilecek ifadelerden kaçınmalı, üsluba özellikle özen gösterilmelidir. Hakaret, alay ve kışkırtıcı unsurlardan uzak durulmalıdır. Bu bağlamda yazılan her iletinin, gönderilmeden önce tekrar okunması önerilir.
 • 4.cü maddedeki “doz”un aşılması halinde:
  a) Adı geçen ifade yönetimce hemen silinecek, ifadeyi ileten ütenin ilk etapta 1 (Bir) ay süreyle, takiben 3 (Üç) ay süreyle siteye erişimi engellenecek; tekrarı halinde üyeliği iptal edilecektir.
  b) Amaç ve etik kurallarımıza uymayan fotolar, forumlar haber vermeksizin silinecektir. Fotografın bilinçli olarak karışıklık çıkarmak üzere yüklenmesi , veya formun aynı amaçla açılması üyeliğin iptali ile sonuçlanacaktır.
 • Esaret kavramı sitemizde zorla doğal ortamından koparılarak tamamen evcilleştirilmiş, tutsak edilmiş canlılar için kullanılmaktadır. Sayın Kazım Çapacı’nın çok güzel ifade ettiği “konuk” kavramı, bir şekilde doğada yardıma muhtaç bir biçimde bulunan ve tedavi edilir edilmez doğaya salınan canlılar için geçerli olup bu tür fotoların, evde, salonda vs değil de doğal ortama salınırkenki fotoları ilk sayfada yer alabilecek ve “günün fotosu” değerlendirmesine dahil edilecektir.
 • Aynı şekilde halkalama istasyonlarında çekilen fotolar da “konuk” muamelesi görecek ve aynı şekilde değerlendirmeye alınacaktır.
 • Konuk statüsündeki fotolar “ayın fotosu” değerlendirmesine dahil edilmeyecektir.
 • Üreme döneminde çekilmiş yuva ve yuvada yavru fotoları da hangi koşullarda çekilmiş olursa olsun hemen silinecektir.