Kişisel Linkler

Kurumsal Linkler
Yarasaları Koruma Vakfı
    http://www.bats.org.uk/
Anadolu Vaşak Projesi Facebook
    https://www.facebook.com/anatolynx/
Kurt Belgeseli Yönetmen Ece Soydam TRT Belgesel
    https://www.youtube.com/watch?v=UwANtQSs58U
Washington Üniversitesi Burke Müzesi Memeliler Bölümü
    https://www.burkemuseum.org/collections-and-research/biology/mammalogy
Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TUDAV) "Türkiye’nin Deniz Memelileri"
    https://tudav.org/
Ormanın Kitabı pdf (Biyolojik Çeşitlilik ve Doğa Koruma)
    https://wwftr.awsassets.panda.org/downloads/wwf_ormanin_kitabi_web.pdf?1580
Anadolu Sırtlan Projesi
    http://www.anadolusirtlanprojesi.org
Hacettepe Üniversitesi, Toprak Etiği Uygulama ve Araştırma Merkezi
    http://www.topraketigi.hacettepe.edu.tr/
Anadolu Vaşak Projesi
    https://anatolynx.blogspot.com/
Sualtı Araştırmaları Derneği Akdeniz Foku Araştırma Grubu (SAD-AFAG)
    http://www.sadafag.org/
Michigan Üniversitesi Zooloji Müzesi Hayvan Çeşitliliği web sitesi
    http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/accounts/information/Mammalia.html
Londra Zooloji Derneği (ZSL) tarafından, yok olma tehlikesi yaşayan hayvanları kamuoyuna tanıtmak amacıyla başlatılan EDGE projesinin web sitesi
    http://www.edgeofexistence.org/mammals/default.php
"Uluslararası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN)" tarafından her yıl yayınlanan "Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi (IUCN Redlist) Kitabı web sitesi
    https://www.iucnredlist.org/
Bilgisayar ortamında 1,8 milyon bitki ve hayvan türü hakkında bilgiye ulaşılabileceğiniz "Hayat Ansiklopedisi" (EOL) projesinin web sitesi
    http://www.eol.org/pages/1642
TrekNature'deki Memeli Fotoğrafları
    http://www.treknature.com/photos.php?filter=Mammals
Memeliler hakkında Wikipedia
    http://tr.wikipedia.org/wiki/Memeliler