Haberler
Yaban hayvanları av hedefi değildir ! Türkiye'nin Anonim Memelileri
Yaban hayvanları av hedefi değildir ! 29.05.2020 05:36

Gıda Tarım ve Orman Alanlarında Düzenlemeler İçeren Kanun Teklifi”nin TBMM’den geçmesi ile Merkez Av Komisyonu’nda Doğa Koruma Yaklaşımının Ağırlık Kazanması Bekleniyor:

Yaban Hayvanları Av Hedefi Değil; Toplumun Ortak Değeridir

Kara Avcılığı Kanununun 3. Maddesi ile kurulan Merkez Av Komisyonu her yıl toplanarak ülkemizdeki avlanma usul ve esaslarıyla ilgili kararlar alan bir komisyon. TBMM’ne sunulan “Gıda Tarım ve Orman Alanlarında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”nin 15. Maddesi ile Merkez Av Komisyonunun yapısının değiştirilmesi öngörülüyor.

Teklifin TBMM’de kabul edilmesi halinde, Komisyonun üye sayısı 21’den 25’e çıkarılacak. Komisyonda bir yerine yaban hayatı ile ilgili ulusal düzeyde faaliyet gösteren 4 sivil toplum kuruluşunun yanı sıra biri biyoloji, diğeri orman mühendisi olmak üzere 2 bilim insanı yer almış olacak.

Bilindiği üzere Dünyamız üzerindeki canlı yaşamı ciddi sorunlarla karşı karşıya. Canlı popülasyonları, son 50 yıl içinde ortalama %60 azaldı. Özellikle son 50-60 yılda yaban hayatının yaşam ortamları önemli ölçüde geri dönüşü olmayacak şekilde tahrip edildi. Örneğin ülkemizdeki sulak alanların yarıdan daha fazlası çeşitli nedenlerle kurudu, mera alanlarının yarıdan daha fazlası tarım alanlarına veya yerleşim alanlarına dönüştürüldü, orman alanlarımız tüm ormanlaştırma çalışmalarına rağmen azaldı.

Tüm bu gelişmeler yaban hayatının zarar görmesine, nüfuslarının azalmasına ve nesillerinin tehlikeye düşmesine sebep oldu. Yaşama ortamlarının tahribi ve daralmanın yanı sıra yasa dışı avcılık ve aşırı avlanma, doğaya bırakılan zehirli etler, yüksek gerilim hatları vb. diğer problemler bu süreci yaban hayatı adına daha da zorlaştırdı. Türkiye’de de doğal varlıklarımızı hızla kaybediyoruz. Dünya Doğayı Koruma Birliği’ne (IUCN) göre ülkemizde küresel düzeyde tehlike altındaki tür sayısı son 10 yılda dört kat artarak 400’e ulaştı. Soyu tehlike altında olan üveyik, elmabaş patka hala avlanabilirken, yaz ördeği, telli turna, kadife ördek gibi kuş türlerini artık göremiyoruz.

Merkez av Komisyonunun mevcut yapısına bakıldığında 21 üyeden 10’unun avcı temsilcisi olduğu görülmektedir. Kanun teklifinin geçmesi halinde halen avcıların yarısından az sayıda kalacak STK temsilcilerinin sayısının birden dörde ve bilim insanlarının sayısının birden ikiye çıkarılmasıolumlu bir gelişmedir. Böylelikle komisyonda yaban hayvanlarının av hedefinden çok korunması gereken ulusal ortak değerlerimiz olduğu görüşünün ağırlık kazanması bekleniyor. Yaban hayatının karşılaştığı zorluklara karşı Merkez Av Komisyonu’nun etkinliğinin artması adına bu gelişmeyi son derece olumlu ve ülkemizin yaban hayatının korunması için kıymetli buluyoruz. Umuyoruz ki, yarın görüşülmeye başlanacak yasa teklifi sonucunda alınacak karar, ülkemizin yaban türleri için umut olur.

Merkez Av Komisyonu ile ilgili Notlar :
Halen yürürlükteki madde
Madde 3 - Merkezde, Bakanın veya Müsteşarın başkanlığında, Bakanlık ve Genel Müdürlük merkez teşkilâtı ilgili birimlerinden üç, bir bitki koruma uzmanı ve bir veteriner hekim olmak üzere Tarım ve Köyişleri Bakanlığından iki, Jandarma Genel Komutanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile orman fakülteleri ve gönüllü kuruluşları temsilen birer, dokuz coğrafi bölge esas alınarak belirlenecek avcı kuruluşlarından dokuz, özel avlak temsilcisi bir olmak üzere toplam yirmibir üyeden teşekkül eden Merkez Av Komisyonu kurulur.

Teklif edilen madde
MADDE 15- 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Merkezde, Bakanın veya Bakan Yardımcısının başkanlığında, Genel Müdürlükten üç, Bakanlığın diğer birimlerinden bir bitki uzmanı ve bir veteriner olmak üzere iki, Jandarma Genel Komutanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ve Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünden birer, yükseköğretim kurulularının orman fakültelerinden bir, biyoloji bölümlerinden bir olmak üzere iki bilim insanı, doğa koruma alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını temsilen dört, dokuz coğrafi bölge esas alınarak belirlenecek avcı kuruluşlarından dokuz, özel avlak veya örnek avlak temsilcisi bir olmak üzere toplam yirmibeş üyeden teşekkül eden Merkez Av Komisyonu kurulur. Merkez Av Komisyonunda görev alacak sivil toplum kuruluşları, Bakanlığa başvuran sivil toplum kuruluşları arasından, son beş yıl içerisinde yaptığı Türkiye'deki doğa korumanın araştırılması, izlenmesi ve korunması çalışmaları ile kuruluşu adına Komisyon toplantılarına katılmak üzere önerdiği kişinin doğa koruma konusundaki birikim ve tecrübesi değerlendirilerek Bakanlıkça oluşturulan beş kişilik değerlendirme komisyonu tarafından seçilir. Komisyonda görev alacak bilim insanları, Bakanlığa başvuran bilim insanları arasından değerlendirme komisyonu tarafından seçilir.”

Merkez Av Komisyonun Karar Aldığı Konu başlıkları

Merkez Av Komisyonları, her yıl en geç mayıs ayı sonuna kadar toplanarak il ve ilçe av komisyonlarınca alınan kararları da dikkate alarak av yılı süresince;

Korunacak av hayvanlarını,

Avlanmasına izin verilecek av hayvanlarının avlanma miktarlarını, avlanma sürelerini, zamanını ve günlerini,

Yasaklanan avlanma araç ve gereçlerini,

Yasaklanan avlanma sahalarını,

Mücadele maksatlı (kişilerin kendilerini ve tarlalarını veya sürülerini korumak amacıyla) avlanma esas ve usullerini

www.wwf.org.tr/yayinlarimiz/basin_bultenleri/?10080/yaban-hayvanlari-av-hedefi-degil-toplumun-ortak-değeridir

ÜM

 

Okunma sayısı.: 140


Diğer Haberler
Anadolu'nun sırtlanları Atlas'ta TramemHaber 05.08.2020 12:17
Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü TramemHaber 22.07.2020 16:35
Küresel ısınma da kritik eşiğe yaklaşıldı TramemHaber 22.07.2020 16:31
Botswana’da fil ölümleri artıyor TramemHaber 22.07.2020 16:26
İtalya'da kaçış ustası ayı TramemHaber 22.07.2020 16:24
Kutup Ayılarının Nesli 80 Yıl İçinde Tükenebilir TramemHaber 22.07.2020 16:24
Balina kurtarılmaya çalışılıyor TramemHaber 22.07.2020 16:20
Greta Thunberg: AB İklim Krizinde başarısız TramemHaber 22.07.2020 16:12
Botswana’da yüzlerce fil cansız bulundu TramemHaber 22.07.2020 16:06
Tramem Magma da TramemHaber 16.07.2020 11:17
Avını yiyen vaşak görüntülendi TramemHaber 10.07.2020 14:32
Anne kurdu öldürenlere ceza yağdı TramemHaber 29.05.2020 05:32
Tekirdağ'da Alaca Sansar bulundu TramemHaber 28.05.2020 00:24
Yedi kurt yavrusu korumaya alındı TramemHaber 25.05.2020 16:32
Nallıhan'da geyik sürüsü görüldü TramemHaber 25.05.2020 16:25
Köpeklerin saldırdığı yavru ayı öldü TramemHaber 25.05.2020 16:23
Oklukirpiyi öldürdüler... TramemHaber 25.05.2020 16:23
Ankara'da bulunan yavru ayı... TramemHaber 25.05.2020 16:22
İspanya da 150 yıl sonra bozayı TramemHaber 25.05.2020 16:18
Munzur Dağları nın yaban hayatı TramemHaber 25.05.2020 16:10