240 / Vaşak / Eurasian Lynx / Lynx lynx Türkiye'nin Anonim Memelileri
Kedigiller / Vaşak / Eurasian Lynx / Lynx lynx 
 


Yükleniyor.
Yaşam Alanları
Yaşam Alanları
Biyolojik Bilgiler
 
90-130 cm cm13-28 kg kg  

Ortalama Yaşam Süresi13-15, max 24 y yıl
Hamilelik Süresiort 66 gün gün
Doğumda ki Yavru Sayısıortalama 3 adet
Yavru Boyu19 cm, 0,247 kg mm

Editör bilgileri
Memeli Türü Vaşak
Tür Yetkilisishooter
Tür Hakkında ilk derleme31.05.2009 21:57
En son güncellemeyi yapanTirvana
Son güncelleme04.01.2020 08:42
Güncellenme sayısı12

En İyiler
Vaşak
Fotograf Türü Aksiyon
14.07.2009 13:09

Vaşak
Fotograf Türü Sanatsal
17.01.2018 11:48

Vaşak
Fotograf Türü Sabit
08.08.2016 20:38


Video

 
Tanımı
Animalia (hayvanlar) dünyasının Chordata şubesi, Mammalia (memeliler) sınıfının Carnivora (etçiller) takımından Felidae (kedigiller) ailesinin Felinae (kedimsiler) alt ailesine bağlı Lynx (Vaşak) ların ülkemizde yaşayın alt türü L. Lynxtir. Ülkemizde Anadolu Vaşağı olarak anılmaktadır. Diğer adları da Avrasya vaşağı ya da adi vaşak olarak belirtilir. Avrasya’da yaygın olarak görülür. Ancak Türkiye’de ve Türkçede vaşak olarak nitelendiğinde hep bu alt tür kast edilir.

Vaşak, kendilerini dondurucu soğuklardan koruyan çok güzel kürke sahip olan küçük yırtıcı memelilerdendir. Diğer vaşak türleri gibi kırmızımtrak gri renge sahip Avrasya Vaşaklarının kürkleri siyah benekler, çizgi ya da büyük lekelerle kaplı olabilmektedir. Orman kedilerinin bu güzel kürkleri, onları soğuk kış aylarında koruyucu bir özellik sağlarken, maalesef güzelliği ve kalitesi nedeni ile kürk avcılarının gözde türleri arasına sokmaktadır.

Kürklerini kaplayan büyük siyah ve koyu gri lekeler beyaz tonla güzel kontrast yapmaktadır. Siyah belirgin uzantıları olan uzun kulakları bulunmaktadır. Kulaklarının içinde bulunan uzun lifler, vaşaklara çok güçlü işitme sağlarlar. Ayrıca görme duyguları çok gelişmiştir. Vaşaklar yaklaşık 75 metreden bir fareyi bile görebilmektedirler. Güçlü bacaklara sahip olması nedeniyle olağanüstü bir ağaç tırmanma kabiliyeti yanında kayalık alanlarda sıçrama yeteneğini kazanmıştır. Adeta kar ayakkabısı gibi geniş patilerinden ve uzun bacaklarından dolayı da özellikle derin kar üstünde hızlı hareket edebilmektedir. (Formozov 1946).

Habitatı
İnsanlardan uzak durmaya çalışan vaşaklar geceleri avlanmayı tercih ettikleri için gündüzleri görülmeleri enderdir. Tavşan, tilki ve geyik gibi geniş av tabanı olan bu görkemli orman kedileri: yalnız yaşayan en yakın memeli avcı akrabalarından daha başarılı avcılardır. Kendilerinden üç dört kat büyük avları avlayabilmektedir. Görülmesi zor olan vaşaklar, şubat- nisan ayları arasında çiftleşme dönemlerinde gündüzleri görülme olasılığı daha fazladır.

Akşamüzeri ve sabaha doğru çok aktif olan vaşaklar, gece yarısı ve gün ortalarında hareketsiz kalmayı tercih ederler. (Bernhart 1990

Tüm vaşak türlerinden büyük olan Avrasya Lynx, türdeşi Kanadalı Lynx daha fazla benekli ve büyüktür. Ve en yaygın ve güzel vahşi kedilerden biri olarak biliniyor. Doğal yaşam alanları olarak yapraklı ormanlar, sık çalılık ve kayalık bölgelerdir.


Yaşam alanları:
Kuzey orman: Kuzey orman (ayrıca tayga olarak da bilinir) en sık Kanada, Rusya, Alaska ve Kuzey Avrupa'da bulunan karasal biyom türüdür. Bu biyom kolayca kapak iğne yapraklı ormanlar ile tespit edilebilir.

kuzey ormanları içinde iklim, ancak büyük ölçüde değişir genellikle karasal iklimin çok sert türü olarak tanımlanabilir. Bu sıcaklıklar ılık çok soğuk aralığı anlamına gelir. Hava bir kuzey ormanda dört ayrı mevsim ayrılır: Soğuk bir kış, ilkbahar ve sonbahar ılıman ve sıcak bir yaz. Yağış düzeyleri kuzey ormanları düşük olma eğilimindedir. Ancak, buharlaşma düzeyi beri kuzey ormanları düşüktür, yağış düzeyi genellikle büyümek ve kuzey ormanları gelişirler türlerin çeşitli olanak buharlaşma daha fazladır.

çöl : Gece ve gündüz Sıcaklıklar arasında büyük fark vardır gündüzleri sıcak, geceleri soğuktur. az yağış alır. yağış azlığı toprağın kuru hale getirir ve bitki yaşam kıt olmasına neden olur.

orman, Shrubland , Ilıman Çöl , Ilıman orman ve Ilıman Shrubland (çalı veya çalı türü bitki örtüsünün egemen olduğu alanlar)

Yayılışı ve Yerel Adlar
Genellikle paslı sarımtırak lekeli grimsi kürke sahiptirler. Üç ana desene sahiptirler, benek ağırlıklı, çizgi ağırlıklı ve düzensiz üç katlı desenli. Ancak parlak kırmızı geniş benekli, çizgili olanları Güney Avrupa, Anadolu ve Kafkaslar bölgesinde görülmektedir. (Heptner and Sludskii 1972)
Tabby olarak anılan geniş benek ve çizgiye sahip, Karpatlar orijinli vaşakların Avrupada yeniden yaygınlaşması için çalışmalar sürerken, Avrupa Alplerinde gözlemlenen daha küçük ve düzensiz, desensiz türlerinin soyu tükenmiştir. Ragni ve ark. (1993
Avrupa vaşağının belirgin tüylere sahip uzun siyah kulakları ve uçları siyah olan kısa kuyruğu vardır.

Vaşak geçen yüzyıla kadar batıdan doğuya İspanya'dan Pasifik Okyanusu'na ve kuzeyden güneye Sibirya'dan kuzey İran'a ve Filistin'e kadar uzanan Avrasya’nın büyük kısmında görülen bir memeliydi. Ancak19. asır da Avrupa'nın vaşakları kürk avcılarının hedefi olmaya başlamasıydı, yok olmaya başlamışlardır. Örneğin, Almanya'da en son vaşak 1846'da vurulmuştur. Bu gelişmenin sonucunda 1960 yılına kadar Batı Avrupa'da vaşak tamamen yok edilmiştir. Avrupada bu yok oluşun ana iki nedeni vardır, birincisi diğer av hayvanları avladıkları için, ikincisi de görkemli kürkleri nedeni ile avcılar vaşakları adeta yok edecek şekilde katletmişlerdir.
Özellikle bazı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’nin kırsal alanlarında da insanları tehdit eden veya saldıran bir vahşi hayvan olmamasına rağmen, “yüksek saldırgan görüntüsü” nedeniyle bilinçsizce katledilen türler arasında olmuşlardır.
Buna rağmen, Kuzey ve Doğu Avrupa'da, ve Asya'da saylarını gittikçe azalmasına rağmen varlığını sürdürmeye devam edebilmiştir.
Son yıllarda ICUN tarafından soyları endişe edilecek şekilde tehlike altında türler arasına alınmış, bu doğrultuda koruma programları geliştirilmiştir.
Son yıllarda, özellikle Batı Avrupa'da "doğal ortamına gönderme projeleri" uygulanma ya başlanmış bunun sonucu olarak vaşak nüfusu Batı Avrupa'da bazı bölgelerde artmaya başlamıştır.
Vaşak, kendisini tehlikelerden korumak için iyi gizleyen hayvanların başında gelir. Kendisini gizleyebilecek alanları tercih etmesi nedeniyle bir orman hayvanıdır, ağaçsız açık alanlardan ve yerleşim yerlerinden mümkün oldukça uzak durur, kayalık ve dağlık bölgeleri tercih eder.
vaşak son yıllara kadar Türkiye'de Bolu, Kars, Erzurum, Sivas, Artvin ve Rize'de gözlemlenmiştir. Tramem faaliyete geçtikten sonra üyelerimiz Antalya, Ankara, Mersin'de de Vaşakların yaşadığını belgelemişlerdir.
Yine 2010 yazında Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında yürüttüğü karakulak
çalışması sırasında biyolog Batur Avgan bir vaşağı görüntülemeyi başarmıştır. Bu
sayede Dünyada ilk defa karakulak ve vaşakların aynı ekosistemi kullanabileceklerini de
kanıtlamıştır. Bu çalışma sonucunda bugün, karakulak- Vaşak ortak ekosistemine Güney doğu Anadolu'nun yanında Antalya/doğu toroslar da eklenmiş oldu.
Son yıllarda bayağı vaşak ayrı bir tür olarak kabul edilmeye başlanmıştır, ancak geçmişte böyle değildi. Eskiden bayağı vaşak, Kanada vaşağı ve Pardel vaşağı ile birlikte aynı tür olarak "Kuzey vaşağı" diye adlandırılırdı.
Vaşaklara verilen latince ad Lynx, eski yunancadan gelen bir kelime. Anlamı parlayan demektir. Gözlerinin gece parlamasından dolayı bu güzel yaratıklara Lynx lynx adı verildiği konusunda yaygın görüş vardır.

Beslenme
Bayağı vaşak yalnız yaşar ve noktürnaldir. Beslenmek için, küçük ve orta boylu toynaklıları avlamayı tercih ederler, bunların dışında yaşam çevrelerinde buldukları tüm küçük memelileri ve kuşları da avlarlar. Pusu kurarak avlanır, avını sessizce takip ederek sürpriz faktörüne dayanır. Avını afiksiyon metoduyla öldürür. Vaşaklar avların leşlerini yaprakların ve dalların altına saklarlar ve yaklaşık 5 gün boyunca sakladıkları yere dönüp onun etinden beslenirler. Vaşakların bugüne kadar asılsılsız söylentiler dışında insanlara saldırdıkları görülmemiştir.

Vaşakların yaşadığı bölgeye göre başta küçük toynaklılar olmak üzere tavşanlardan koyunlara kadar geniş av türleri vardır. Misk geyiği, karaca ve dağ keçisi avladığı çeşitli dönemlerde kayıt edilmiştir. (Vasiliu and Decei 1964, Danilov et al. 1979, Birkeland and Myrberget 1980, Heptner and Sludskij 1980, Jonsson 1980, Somerlatte et al. 1980, Pulliainen 1981, Malafeev and Kryazhimsky 1984, Breitenmoser and Haller 1987, Herrenschmidt and Leger 1987, Dunker 1988, Hucht-Ciorga 1988, Cop 1992, Ragni et al. 1992, Zheltuchin 1992). When young blue sheep are not available (A. Abkukadir pers. comm. 1992)
Çin’in değişik bölgelerinde küçük yırtıcı kuşları avladığı (Feng et al. 1986). Pulliainen et al. (1988) tarafından kayıt edilirken, (A. Abkukadir pers. comm. 1992) tarafından İranın kuzeyinde küçük mavi kuyruklu koyun avladığı tespit edilmiştir. Finlandiyanın batısında ve Kuzey Amerikada beyaz kuyruklu geyik gibi iri toynaklıları ve geniş bir çoğrafyada da tavşan gibi kemirgenleri avladıkları not edilmiştir. (Hell 1973, Gossow ve Honsig-Erlenburg 1986, Jedrzejewski ve ark. 1993), ren geyiği (Haglund 1966, Bjärvall 1992) ve argali (Matjuschkin 1978).
Biyolojisi
Bütün vaşak türleri genelde birbirlerine benzediği düşünülür, ancak Avrasya vaşağı morfolojik özellikler bakımından en çok Kanada vaşağı ile birlikte anılır. (Kurtén and Rausch 1959) Ancak Breitenmoser ve Breitenmoser-Würsten uzun yaşamsal tarihleri, av türleri, mekansal farklılıkların bu iki tür arasında sapmalara neden olduğunu ileri süren tez geliştirmişlerdir.

Avrasya Lynx 1 m civarında boyu ve yaklaşık erkeklerde 20 kg ağırlığı ile orta büyüklükte bir vahşi kedilerdendir. Baş ve beden uzunluğu 80-100 cm, kuyruk boyu 10-20 cm olan vaşakların dişileri ortalama 9.3 kg, erkeklerinin de 12.8 kg ağırlığa sahiptir. Ancak, 20 kg ağırlığa ulaşmış erkek bireyler de gözlemlenmiştir. Vaşak, yürüyüş ve duruş özelliği nedeni ile boyutsal algılamada ilginçlik gösteren hayvanlardandır. Bu nedenle görsel uzunluğu yaklaşık 2 m gibi göründüğü için iri bir memeli olarak algılanabilir.

Avrasya ya da Anadolu vaşağı olarak adlandırılan L. Lynş en büyük vaşak türüdür. Dişileri erkeklerine göre daha küçük ve ortalama 18.1 kg, erkekleri ise 20.1 kg gelebilmektedir. Doğu Sibirya bölgesinde yaşayan hemcinsleri ise daha iri olabilmektedir. (Breitenmoser and Breitenmoser-Würsten in prep.).

Çiftleşme zamanları Şubat ile Nisan ayları arasındadır. On hafta süren bir gebelikten sonra 2-3 yavru doğurur ve bunları bir mağaranın içinde beslerler. Yavrular bir dahaki ilkbaharda annelerinden ayrılırlar. Vaşak yavrularında ölüm oranı gayet yüksektir. Yavruların %50' ye yakını 1 yaşına gelmeden ölürler.
Vaşağın ömrü yabani ortamda ortalama 10-12 yıldır. Ancak, hayvanat bahçeleri veya kişisel olarak esaret altında olan vaşakların daha uzun yaşadıkları tespit edilmiştir.

Üreme sezonu: (W) çiftleşme dönemi: Şubat-Nisan, Doğum: Mayıs-Haziran (Avrupa, Rusya: Ognev 1935, Dal 1954, Kazcensky 1991, Kvam 1991).
Gebelik: (C) ortalama 69 gün (Hemmer 1976).

Çöp boyutu:
W - 2,5 0,5 (Norveç, n = 8: Kvam 1991);
1,82 0,6 (İsviçre, n = 14: Breitenmoser içinde. Litt U. 1993);
C - 2,1 0,9; dağılım 1-4 (n = 141: Kaczensky 1991).

Interbirth aralığı: (W) genellikle bir yıl, ama) ile ara sıra molalar, örneğin, üç yıl ibrelerin 1993 biri olmadan (U. Breitenmoser: İsviçre Litt de..

bağımsızlık ulaştığı yaş: (W) 10 ay sonra (İsviçre: Breitenmoser ve ark 1993a)..

İlk üreme Çağı: (W) dişi 20-24 ay (Kvam 1991 Litt Breitenmoser U. 1993.) erkek yaklaşık 30 ay (Kvam 1991).

bir vaşak nüfusun içinde yoğun genç nufüs İsviçre: (-dağılma sonrası% 80; 14 kedi) = n ön dağılma (% 50 al. (1993a) bulunan yüksek oranları çocuk ölüm et: (W) Breitenmoser ölüm n = 5 alt-yetişkin).

doğurganlık oranları: yılda dişi başına vaşak yavrusu. 0.69 (Breitenmoser ve ark 1993a). - 1,25-1,5 (Kvam 1990)

üreme son Çağı: (W) dişi 14 yaş (n = 1); erkeklerde 16-17 yaş (n = 1: U. Breitenmoser Litt, 1993.).

en Uzun ömür: W - yukarı) 17 yaş (Kvam 1990, U. yılında Breitenmoser. Litt 1993; C - en fazla 24 yıl (Green 1991).


Göçü
Vaşakların uzun bölgeler arasında göç ettiği kayıtlarda yer almamaktadır. Ancak yaşam alanlarındaki başkalaşım dolayısıyle, bölge değiştirdikleri ve yeni yaşam alanları oluşturdukları sık gözlemlenmiştir.

Koruma
CITES Ek II Dahil ve Bern Sözleşmesi (Ek III) kapsamında korunmaktadır. ticari amaçlar için Av (spor avcılık dışında) 37 aralık devletlerin bir araştırmaya (US 2007 Govt) göre, Rusya sadece izin verilir. Çin ve Rusya 1970 ve 1980'lerde (Nowell ve Jackson 1996) derileri binlerce yıllık ticari ihracat varken, bu ticaret son yıllarda (UNEP-WCMC 2008) sona ermiştir. Ancak, yasadışı deri ticareti habitat kaybı ve yırtıcı av tükenmesi (US 2007 Govt) ile birlikte, türlere önde gelen tehdit olmaya devam etmektedir. 2009 yılından bu yana, Lynx yasal olarak avcılık ve bu türlerin ticareti ülke içinde yasaklayan, Afganistan'da tür bir korunmaktadır. Avrupa altgrupları korunmasına yönelik detaylı tavsiyeler IUCN (2007) verilmiştir.
Bayağı vaşak dünya genelinde tehlike altında değildir ama yöresel olarak tükenmek üzere olduğu ülkeler vardır. Avrupa'da vaşak avı tamamen yasaklanmıştır ve bayağı vaşak türü birçok doğa koruma organizasyonları tarafından korunmaktadır. Türün en büyük sorunu yasa dışı ve bilinçsiz avlanmadır. Yasa dışı avcılık yüzünden özellikle Balkanlar'da ve Türkiye'de sayıları dramatik şekilde azalmıştır.

Popülasyonu
Avrupa ve Sibirya boyunca Küçük toynaklıların bol bulunduğu ormanlık, çalılık alanlarlarda geniş bir popülasyon gözlemlenmiştir. (Haglund 1966, Nováková and Hanzl 1968, Matjuschkin 1978, Malafeev and Kryazhimskiy 1984, Haller and Breitenmoser 1986, Breitenmoser and Haller 1987). Ancak Orta asya gibi ince çalılık bölgelerde az sayıda popülasyona rastlanmıştır. (Heptner and Sludskii 1972, Matjushkin 1978, Tan 1984). Himalayaların kuzeyinde, 4500 m üstündeki alpin tundralarda sadece 1991 Litt Fox 1985, D. Mallon de tarafından kayıt edilmiştir. Asya çöl bölgelerinde (Bannikov 1954, Stubbe ve Chotolchu 1968, Heptner ve Tibette 1972 Sludskii tarafından vaşak kayıt edilmiştir.
Avrasya vaşağının en geniş popülasyonu, sibiryanın güneyinden geçen pasifik ural hattı boyunca ormanlık alanda Rusya sınırları içinde olduğu belirlenmiştir. Zheltuchin 1992 Vahşi kedilerin yüzde yetmişbeşini oluşturan bu popülasyon, 36,000-40,000 (Matjuschkin 1978, Zheltuchin 1992) adet olduğu tahmin edilmektedir.
Kuzey Avrupa (Finlandiya, Norveç, İsveç, kuzey-doğu Polonya ve eski SSCB'nin Avrupa bölgesi) popülasyon, Sibirya bölgesi ile bir değerlendirilmekte. Orta Avrupa'da, göreceli olarak büyük ama izole bir nüfus Karpat Dağları'nın güney batısında (Slovakya, Polonya, Romanya, Ukrayna) bulunur. Küçük popülasyonları Fransız Pireneler ve Vosges dağlarında; Jura Dağları (Fransa, İsviçre), Alpler (Avusturya, Fransa, İtalya, İsviçre), Balkanlar (Arnavutluk, Hırvatistan ve Slovenya) ve Bohemian orman (Çek Cumhuriyeti () Breitenmoser 1991). Görülmektedir. Rusya dışında 8 bin vaşak Avrupa kıtasında yaşadığı tahmin edilmektedir.
Çin'de, vaşak ülkenin, dağlık bölgelerde yoğunlaştı çok boyunca bulunur. Orta Asya çöllerinde ve Moğolistan batı-güney çöl tepelerinde ve yüksek dağların soğuk iğne yapraklı ormanları gibi farklı ekosistemlerinde vaşak yaşamaktadır. Ancak, toynaklı hayvanları avlayanlardan ziyade ve kemirgenler, tavşan vb gibi ana av hayvanları avlayanları görünüyor (içinde Litt Abdukadir A.. 1993, U. Breitenmoser pers. Comm.). Bannikov (1954) Vaşak) A. Bukhnicashvili 1993.

Nüfus Durum:
Küresel Kategori: 5b
Bölgesel (Asya) Kategori: 3
Bölgesel (Avrupa): Kategori 2
IUCN: Listelenmedi

Yasa dışı avcılık yüzünden özellikle Balkanlar'da ve Türkiye'de sayıları dramatik şekilde azalmıştır. Örneğin sadece Arnavutluk'ta ve Makedonya'da bulunan Lynx lynx martinoi adlı alt türünden toplam 100 adet kaldığı bilinmektedir.
2010 yazında Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda yürüttüğü karakulak çalışması sırasında biyolog Batur Avgan bir vaşağı görüntülemeyi başarmıştır. Bu sayede Dünya'da ilk defa karakulak ve vaşakların aynı ekosistemi kullanabileceklerini kanıtlamıştır. Bugün karakulak ve vaşakları barındırabildiği bilinen Dünya'daki tek ekosistem Antalya'da Doğu Toroslardır.


IUCN (Tehlike altında olma ) Durumu:
• 1960's: Vulnerable
• 1970's - 1994: Endangered
• 1996 - 2000: Endangered; (Criteria: C1)
• 2001 - 2004: Critically Endangered; (Criteria: C2a(i)) (Population Trend: Decreasing) (IUCN 2004)


Koruma Durum: II CITES Ek.
Avlanması yasak ülkeler:
Arnavutluk, Avusturya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, Macaristan, Hindistan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Nepal, Pakistan, İsviçre, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan.
Avı düzenlenmiş ülkeler:
Çin, Finlandiya, Slovakya, Moğolistan, Norveç, Polonya, Romanya, İsveç, Rusya, Türkiye.
Avlanması ve koruma alanlarına girişi yasak ülkeler: Bhutan, Myanmar.

Afganistan, Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Estonya, Irak, İtalya, Kuzey Kore, Letonya, Lichtenstein, Litvanya, Slovenya, Suriye gibi ülkelerde vaşaklarla ilgili hiçbir yasaklama ya da av serbesti bilgisi yoktur. (Breitenmoser ve Breitenmoser-Nichols Würsten 1990, ark 1992b. 1991; Anon. Bukhnicashvili A., E. Litt de Mukhina. 1993, IUCN Envl. Kanunu Ctr. Litt içinde. 1994).
Tehditler
1970 ve 1980'lerde Çin ve Rusyada (Nowell ve Jackson 1996) yıllık binlerce adet kürk ihracatı varken, bu ticaret son yıllarda (UNEP-WCMC 2008) sona ermiştir. Ancak, yasadışı kürk ticareti, habitat kaybı ve yırtıcı baz tükenmesi (ABD 2007a Govt, IUCN 2007) türlere önde gelen tehdit olmaya devam etmektedir.


Kuzey (Nordic) : Norveç, İsveç, Finlandiya, 873,000 km2, 2,500 adet.
Baltik (Baltic) : Estonya, Litvanya, Latviya, Beyaz Rusya, Polanya, Ukranya 60,000 km2 2,000 adet
Karpatlar : Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Polanya, Macaristan, Ukaryan, Romanya Yugoslayva Fed. 104,000 km2; 2,200 adet.
Bohemya/ Bavyera : Çek Cumhuriyeti, Almanya, Avusturya; 6,000 km2; 100 adet.
Balkanlar : Yugoslavya Fed. Arnavutluk, Makedonya, Yunanistan : 1600 km2; 50 adet.
Dinarik : Slovenya, Hırvatistan, Bosna- Hersek ; 10,000 km2 ;200 adet.
Alpler : Fransa, İsviçre, İtalya, Lichtenstein, Almanya, Avursturya, Slovenya; 40,000 km2; 150 adet.
Jura bölgesi : Fransa, İsviçre; 11,000 km2; 30 adet

Davranışları
Bayağı vaşak yalnız yaşar ve noktürnaldir. Beslenmek için, küçük ve orta boylu toynaklıları avlamayı tercih ederler, bunların dışında yaşam çevrelerinde buldukları tüm küçük memelileri ve kuşları da avlarlar. Pusu kurarak avlanır, avını sessizce takip ederek sürpriz faktörüne dayanır. Avını afiksiyon metoduyla öldürür. Vaşaklar avların leşlerini yaprakların ve dalların altına saklarlar ve yaklaşık 5 gün boyunca sakladıkları yere dönüp onun etinden beslenirler. Vaşakların bugüne kadar asılsılsız söylentiler dışında insanlara saldırdıkları görülmemiştir.

Yerel Adlar
Alt türler
Türkiye’de de bulunan ve Bayağı vaşak diye anılan L. Felixin alt türlerinin sayısı ve bunların yayılımları hakkında değişik görüşler bilim dünyasında hakimdir.
• Lynx lynx lynx: İsveç'in güneyinden Balkan yarımadasına kadar yaygındır.
• L. l. spelea: Soyu tükenmiş bir alt tür. Batı Avrupa'da yaygındır.
• L. l. melina: Finlandiya ve İsveç'in kuzeyinden batı Sibirya'ya kadar yaygın olan bir alt tür.
• L. l. wrangeli ("Sibirya vaşağı"): Doğu Sibirya'dan kuzey Çin'e kadar yaygındır.
• L. l. dinniki: Türkiye, Kafkas Dağları, Kuzey İran, Kuzey Irak
• L. l. isabellinus: Açık gri renkli bir alt tür; Orta Asya, Tibet, Nepal, KuzeyHindistan, Kuzey Pakistan, Tacikistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan ve Kuzeybatı Çin
• L. l. wardi: Altay Dağları
• L. l. kozlovi: Sayan Dağları
• L. l. stroganovi ("Amur vaşağı"): Rusya'nın doğusunda bulunan Amur bölgesinin alt kısmında Kuzey Çin'de, Mançurya ve Kore

Diğer dillerde adları:
Lynx (Fransa); Luchs (Almanya); lince (İspanyolca); sinokoi (Ainu: Sakhalin adası); lusan (Ermenistan); meshag, mesh (Azerbaycan); tsogde (Baltistan: Pakistan); shihli (Çince); Ilves (Finlandiya ), vaşak (Fransızca);) potskhveri (Gürcistan; varchakh (Farsça: İran); lince (İtalya); silovsin, suloosun (Kazakça, Kırgızca, Özbekçe); yi (Ladakhi: Hindistan); phiauku (Lahul: Hindistan); shleleisin (Moğolistan); gaupe (Norveç); patsalam (Keşmir); RYS (Rusça: Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Romanya, Rusya, Slovenya); lodjur (İsveç); su laisun (Uygur).

Vaşak benzeri türler:
Acinonyx: Çita (A.jubatus)
Caracal: Karakulak (C.caracal)
Catopuma: Bornoe altın kedisi (C.badia). Asya altın kedisi (C.temminckii)
Felis: Gri kedi (F.bieti). Saz kedisi (F.chaus). Pallas kedisi (F.manul). Benekli kedi (F.margarita). Kara ayaklı kedi (F.nigripes). Yaban Kedisi (F.silvestris)
Leopardus: Pantanal kedisi (L.braccatus). Pampa kedisi (L. Colocolo). Geoffroy kedisi (L.geoffroyi). Şili orman kedisi (L.guigna). And kedisi (L.jacobitus). Pampas kedisi (L.pajeros). Oselo (L.pardelis)
Leptailurus Lynx: Serval (L.serval). Kanada vaşağı (L.canadensis). Bayağı vaşak (L.lynx). İber vaşağı (L.pardinus). Doru vaşak (L.rufus)
Pardefelis: Mermer kedisi (P. Marmorata)
Prionailurus: Pars kedisi (P.bengalensis). Iriomote kedisi (P.iriometensis). Yassıbaş kedi (P.planiceps). Paslı kedi (P.rubiginosus). Balıkçı kedi (P.viverinus)
Profelis: Afrika altın kedisi (P.aurata)
Puma: Puma (P.concolor). Yaguarundi (P.yagouaroundi)
Neofelis: Dumanlı pars (N.nebulosa). Borneo dumanlı parsı (N.diardi)
Panthera: Aslan (P.leo). Jaguar (P.onca) Pars (P. Pardus). Kaplan (P.tigris)
Uncia: Kar parsı (U.uncia)Ses-Ötüş bilgisi bulunamadı.
Kaynaklar
İlgili kaynakça ve metinler
• Eurasian Lynx Online Information System for Europe - ELOIS (Eng)
• www.luchserleben.de Ein Forschungsprojekt im Nationalpark Bayerischer Wald
• Large Carnivore Initiative for Europe (Eng)
• Luchse im Pfälzerwald
• Der Luchs in Hessen
• Der Luchs im Böhmerwald - Österreich Nord
. Action Plan for the conservation of the Eurasian Lynx (Lynx lynx) in Europe by Urs Breitenmoser, Christine Breitenmoser-W¸rsten, Henryk Okarma,
Thomas Kaphegyi, Ursula Kaphygyi,Wallmann, Ulrich M. M¸ller

www.fsl.orst.edu/~waring/Current%20Research/Book_Addendum/Lynx_Model_RS.pdf
catsg.org/balkanlynx/07_library/7_3_reports/Pdfs/Breitenmoser_et_al_2000_Action_plan_for_the_Eurasian_lynx.pdf
www.esajournals.org/doi/abs/10.1890/1051-0761(2002)012[1469:RBAOSH]2.0.CO;2?journalCode=ecap Diğer incelenebilecek referanslar:
^ Wozencraft, W. Christopher (16 November 2005). "Order Carnivora (pp. 532-628)". In Wilson, Don E., and Reeder, DeeAnn M., eds. Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference (3rd ed.). Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2 vols. (2142 pp.). pp. 541. ISBN 978-0-8018-8221-0. OCLC 62265494. www.bucknell.edu/msw3. ^ Breitenmoser, U., Mallon, D.P., von Arx, M. & Breitenmoser-Wursten, C (2008). Lynx lynx. In: IUCN 2008. IUCN Red List of Threatened Species. Downloaded on 2 February 2008.
^ "Eurasian lynx". Peter Jackson. 24 April 1997. lynx.uio.no/jon/lynx/eulynx1.htm. Retrieved 2007-05-28.
^ "Science & Nature - Wildfacts - Eurasian lynx". BBC. 2008-07-25. www.bbc.co.uk/nature/wildfacts/factfiles/27.shtml. Retrieved 2010-12-29.
^ "San Diego Zoo's Animal Bytes: Lynx". Sandiegozoo.org. www.sandiegozoo.org/animalbytes/t-lynx.html. Retrieved 2010-12-29.
^ a b c d e f g h Sunquist, Mel; Sunquist, Fiona (2002). Wild cats of the World. Chicago: University of Chicago Press. pp. 164–176. ISBN 0-226-77999-8.
^ Johnson, Kirk (November/December 2002). "The Status of Mammalian Carnivores in Turkey". University of Michigan. www.umich.edu/~esupdate/novdec2002/johnson.htm. ^ a b "European Lynx Specialists Conference". 1991. lynx.uio.no/lynx/nancy/news/cn14_03.htm#08. ^ a b "Large Carnivore Initiative for Europe Species fact sheet - Lynx lynx". Large Carnivore Initiative for Europe. no date. www.lcie.org/lcie_lc_lynx.htm. Retrieved May 28, 2007.
^ "Status and conservation of the Eurasian lynx (Lynx lynx) in Europe in 2001". Coordinated research projects for the conservation and management of carnivores in Switzerland KORA. www.lcie.org/Docs/LCIE%20IUCN/Arx%20KORA%20ELOIS.pdf. Retrieved 2009-03-07.
^ "ELOIS - Populations - Balkan population". Kora.ch. www.kora.ch/en/proj/elois/online/populations/balkan/survey. Retrieved 2010-12-29.
^ "Macedonia Wildcats Fight for Survival", by Konstantin Testorides, Associated Press; in The Washington Post, 4 November 2006. – Retrieved on 30 March 2009.
^ National Bank of the Republic of Macedonia. Macedonian currency: Coins in circulation. – Retrieved on 30 March 2009.
^ "Poachers put Balkan lynx on brink of extinction". AFP. www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5gCUfrwwb5eN7JJ0377S-HyP-WQcA. Retrieved 2009-02-22.
^ "Action urged to save Balkan lynx". BBC. 3 November 2006. news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6114962.stm. Retrieved May 28, 2007.
^ "The bone-man's legacy"; New Scientist 11 August 2007; pp48-49
^ "Online Etymology Dictionary". Etymonline.com. www.etymonline.com/index.php?term=lynx. Retrieved 2010-12-29.
^ "UK lynx 'could be reintroduced'". British Broadcasting Corporation. 2008-12-29. news.bbc.co.uk/1/hi/england/oxfordshire/7803867.stm. Retrieved 2009-05-27.
^ "World of Animals at Plitvice Lakes". Plitvice Lakes National Park World of Animals. www.np-plitvicka-jezera.hr/page.aspx?PageID=97&parent=70. ^ "Estonia - 3. Size & trend". Eurasian Lynx Online Information System for Europe. www.kora.unibe.ch/en/proj/elois/online/countries/estonia/main.htm. Retrieved 2007-05-28.[dead link]
^ Eestist asustatakse Poola metsadesse ümber kuni 40 ilvest. Eesti Päevaleht, 1-3-2011. (Estonian)
^ "RKTL - Ilves". Rktl.fi. 2010-10-14. www.rktl.fi/riista/riistavarat/suurpedot_2009/ilves.html. Retrieved 2010-12-29.
^ "Metsästäjäliitto on tyytyväinen ilveksen pyyntilupien lisäämiseen | Suomen Metsästäjäliitto - Finlands Jägarförbund r.y". Metsastajaliitto.fi. www.metsastajaliitto.fi/?q=node/446. Retrieved 2010-12-29.
^ "Lynx". State of the Environment Norway. 19 June 2006. www.environment.no/templates/themepage____2253.aspx. Retrieved 2007-10-06.
^ "Swedish Environmental Protection Agency & Council For Predator Issues". www.internat.naturvardsverket.se/. ^ "Latvia.". Eurasian Lynx Online Information System for Europe. www.kora.ch/en/proj/elois/online/countries/latvia/survey.htm. Retrieved 2008-01-22.
^ "ELOIS - Introduction". Eurasian Lynx Online Information System for Europe. no date. www.kora.ch/en/proj/elois/online/introduction/introduction_info/introduction_info_main.htm. Retrieved May 28, 2007.
^ "Wolf and lynx census". The Mammal Research Institute of the Polish Academy of Sciences. 2008-01-24. www.zbs.bialowieza.pl/?en. Retrieved February 13, 2009.
^ "Natura 2000 Sites - Rys ostrovid" (in Slovak). State Nature Conservancy SR. no date. www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&lang=en&sec=7&druh=11. Retrieved 2007-05-28.
^ "Slovakia (SK)". Eurasian Lynx Online Information System for Europe. no date. www.kora.unibe.ch/en/proj/elois/online/countries/slovakia/main.htm. Retrieved 2007-05-28.[dead link]
^ Journal of Wildlife Diseases 38. Wildlife Disease Association. 2002. www.jwildlifedis.org/cgi/reprint/38/1/84.pdf. Retrieved 2009-06-12.
^ "Lince Appenninica". Comitato Parchi Italia. 2009. www.comitatoparchi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=68:lince-appenninica&catid=43:articoli-fauna&Itemid=58. Retrieved 2009-10-04.
^ Johnson, Kirk (November/December 2002). "The Status of Mammalian Carnivores in Turkey". University of Michigan. www.umich.edu/~esupdate/novdec2002/johnson.htm. ^ "ELOIS - Eurasian Lynx Online Information System". Kora.ch. www.kora.ch/en/proj/elois/online/index.html. Retrieved 2010-12-29.

Vaşak Fotografları
Vaşak
28.11.2010 20:13
Türün 7. fotografı


Vaşak
02.10.2013 22:59
Türün 21. fotografı


Vaşak
01.12.2017 18:41
Türün 50. fotografı


Vaşak
02.01.2018 20:15
Türün 51. fotografı


Vaşak
25.10.2011 09:29
Türün 10. fotografı


Vaşak
07.02.2015 00:59
Türün 31. fotografı


Vaşak
13.10.2012 12:14
Türün 11. fotografı


Vaşak
28.11.2013 23:22
Türün 24. fotografı


Vaşak
26.12.2013 22:07
Türün 25. fotografı


Vaşak
15.01.2014 00:42
Türün 26. fotografı


Vaşak
26.10.2015 22:02
Türün 34. fotografı


Vaşak
18.11.2019 08:04
Türün 65. fotografı


Vaşak
24.03.2010 16:04
Türün 4. fotografı


Vaşak
28.11.2010 17:21
Türün 6. fotografı


Vaşak
09.12.2012 17:19
Türün 12. fotografı


Tüm Vaşak Fotografları