101 / Uzunkulaklı Çöl Kirpisi / Long-eared Hedgehog / Hemiechinus auritus Türkiye'nin Anonim Memelileri
Kirpiler / Uzunkulaklı Çöl Kirpisi / Long-eared Hedgehog / Hemiechinus auritus 
 


Yükleniyor.
Yaşam Alanları
Yaşam Alanları
Biyolojik Bilgiler
 
12-27 cm0,342 kg  

Ortalama Yaşam Süresi6 yıl
Hamilelik Süresi39 gün
Doğumda ki Yavru Sayısı5-6 adet

Editör bilgileri
Memeli Türü Uzunkulaklı Çöl Kirpisi
Tür Yetkilisimammalsturkey
Tür Hakkında ilk derleme31.05.2009 20:11
En son güncellemeyi yapanmammalsturkey
Son güncelleme22.01.2018 15:52
Güncellenme sayısı48

En İyiler
Uzunkulaklı Çöl Kirpisi
Fotograf Türü Aksiyon
06.10.2009 15:31

Uzunkulaklı Çöl Kirpisi
Fotograf Türü Sabit
01.12.2009 20:47


Video

 
Tanımı
Hemiechinus auritus olan bilimsel adı, Latince; hemi: yarım, echin: diken, auro: kulak kelimelerinden geliyor. Kısacası Uzunkulaklı, küçük vücutlu kirpi.

Kulakları Kirpiye oranla daha uzundur. Bu uzun kulakları sayesinde ısı kaybını arttırmakta ve böylece çöl ortamına kolayca uyum sağlamaktadır. İşitme duyuları diğer kirpi türlerine göre daha fazla gelişmiştir. Uzunkulaklı Çöl Kirpilerinin üst işitme sınırı 45.000 hertz (İnsanlarda üst işitme sınırı en fazla 18.000 ile 20.000 hertz arasındadır) olup insanlarınkinden iki misli fazladır. Yani insanların işitemediği yüksek frekanslı sesleri kolaylıkla işitebilirler. Uzunkulaklı Çöl Kirpileri kulaklarındaki bu hassasiyet sayesinde yer altındaki solucan, kırkayak, çıyan, böcek vb. omurgasız hayvanların hareketleri sonucu oluşan titreşimleri algılayarak avlarının yerlerini belirler ve tırnakları ile hemen avını yerin altından yüzeye çıkartıp yerler. Fakat işitme alt sınırı yani düşük frekanslı sesleri işitme bakımından Uzunkulaklı Çöl Kirpileri insanlardan daha az duyarlıdır.

Dikenlerinin boyu ise 2 cm'dir. Dikenlerin rengi kahverengi ve üzerindeki bantlar ise beyaz renktedir. Karın kısmı beyaz renklidir. Kuyruğu 1-5 cm'dir. Kromozom sayıları 48'dir.

Karyotipi: 2n = 48, NFa = 92 ve NF = 96’lık değerlere sahiptir.

Türkiye'de avlanılması yasaklanmıştır. IUCN tarafından yayınlanan "Kırmız Liste" de LC (Asgari Endişe) kategorisindedir.

------------------------------------
SİSTEMATİK HİYERARŞİSİ:
------------------------------------
Takım: Insectivora ( Böcekçiller )
Familya: Erinaceidae ( Kirpigiller )
Altfamilya: Erinaceinae
Cins: Hemiechinus ( Uzun Kulaklı Kirpiler )
Tür: Hemiechinus auritus ( Uzunkulaklı Çöl Kirpisi)
Alttürler: Hemiechinus auritus calligoni (Iğdırda) ve Hemiechinus auritus syriacus (Güneydoğuda)

Ülkemiz dışında Kıbrıstaki alttürü Hemiechinus auritus dorothae olup, adaya endemiktir.

Uzunkulaklı çöl kirpisi Hemiechinus cinsinin tek türü değildir. Bu cins altında bir tür daha bulunmaktadır. Hemiechinus collaris (Hindistan Uzunkulaklı Çöl Kirpisi) de bu cinsin diğer üyesidir. Bu tür bizim türümüz kadar geniş bir yayılış alanına sahip değildir. Sadece Hindistan'ın batı bölümü ile Pakistan'ın Hindistan la sınır olan bölgelerinde ve Afganistan sınırındaki çok küçük bir alanda yayılış gösterir. İki türün yayılış alanı kesişmemekle birlikte Pakistan'ın Afganistan'la olan sınırındaki o küçük yayılış alanında türlerin beraber bulunma olasılığı da mevcuttur.

Habitatı
Çöl, yarı çöl, kuru nehir vadileri, kayalık ve çalılık alanlar ie steplerde yaşamaktadır.

Yayılışı ve Yerel Adlar
Afganistan, Çin, Kıbrıs, Mısır, İran, Irak, İsrail, Kırgızistan, Lübnan, Ürdün, Libya, Moğolistan, Pakistan, Suriye, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan, Ukrayna, Özbekistan'da bulunmakta. Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan ve Kazakistan'da ise durumu belirsizdir.

Dünya üzerindeki yayılış haritası aşağıdaki bağlantıda mevcuttur. Bkz: www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/40607/0/rangemap

Türkiye'de Suriye sınırına komşu illerde (Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin), Diyarbakır ve Iğdır (Aralık)'da tespit edilmiştir.

Tür, Türkiye'deki en kuzey dağılımına Iğdır Ovası'nda ulaşmaktadır.

Beslenme
Genelde böceklerle beslenir fakat küçük omurgasızlarıda bulduğunda yer. Yumurta, meyve, sebze, kertenkele ve yılanlarıda yer. Çekirge yemeği çok severler. Laboratuar koşullarında 10 hafta su ve besin almadan yaşadıkları saptanmıştır. Tarımsal ürünler zarar vermezler.

Biyolojisi
Temmuz ve Eylül aylarında çiftleşirler. Gece aktif olan hayvanlardır. Yiyecek bulmak için bir günde 9 km yol alabilir. Yeni doğmuş yavrular 6.74 gr'dır. Yavruların gözleri ve kulakları 20 günde açılır. 31 gün boyunca annelerinin sütü ile beslenirler. Senede 2-3 kez yavrular.

Göçü
Göç etmezler.

Popülasyonu
"Uluslararası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN)" tarafından her yıl yayınlanan "Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi (IUCN Redlist)"nin 2009.2 versiyonunda tür Yaygın Bulunan Türler anlamına gelen "LC" (Asgari Endişe) kategorisinde temsil edilmekte ve "Çevre ve Orman Bakanlığı Merkez Av Komisyonu" tarafından avı yasaklanmış bulunmaktadır.

Davranışları
Kazdıkları yeraltı yuvalarında yaşarlar. 150 cm derinliğinde yuva yapabilirler. Yaz sıcağında yollardaki asfalttan yayılan ısı dalgalarına kapılarak yollara girer ve araçların altında ezilerek ölürler. Ayrıca tarım alanlarında kullanılan ilaç ve gübrelerin de etkisi ile ölümler meydana gelmektedir.

Yerel Adlar
Uzun Kulaklı Kirpi, Çöl Kirpisi


Ses-Ötüş bilgisi bulunamadı.
Kaynaklar
Çolak, E., Yiğit, N., Sözen, M. ve Özkurt, Ş., 1997, Türkiye’deki Uzun kulaklı kirpi, Hemiechunis auritus (Gmelin, 1770) (Mammalia: Insectivora) Üzerine Bir Çalısma, Tr. J. of Zoology 22 (1998) 131-136 dergipark.ulakbim.gov.tr/tbtkzoology/article/viewFile/5000030211/5000030448

Diyarbakır Yöresi Erinaceus concolor Martin, 1838 ve Hemiechinus auritus (Gmelin, 1770) (Insectivora: Mammalia) Kirpileri Üzerine Karşılaştırmalı Morfolojik ve Karyolojik Bir Çalışma, KSÜ Doğa Bil. Derg., 14(4), 2011 www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0CE0QFjAH&url=http%3A%2F%2Fdergi.ksu.edu.tr%2Farticle%2Fdownload%2F1017000079%2F1017000060&ei=0ZalVPbALtPkav3sgpgE&usg=AFQjCNEAU8P8PwUvcyHVhMwm9WW_hYr_XA&bvm=bv.82001339,d.d2s

Shehab, A. H. 2004. Diet of the Eagle Owl Bubo bubo, in Syria. Zoology in the Middle East, 33: 21-26.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından 2005 yılında 20 YTL değerinde 925 ayar gümüş bir hatıra parası olarak 5000 adet bastırılmıştır. Para'nın ön yüzünde "Uzun Kulaklı Kirpi" yazmakta ve kapartması bulunmaktadır. Hatıra parasının tasarımı sanatçı Nalan YERLİBUCAK tarafından yapılmıştır. Daha detaylı bilgiyi aşağıdaki linkten bulabilirsinz. Bkz: www.darphane.gov.tr/tr/old_products.php?parent_id=197&content_id=200
www.darphane.gov.tr/upload/files/basin_bulteni_uzun_kulakli_kirpi.pdf

TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi, Ağustos 2012 Yıl 45 Sayı 537 78-79 s.

www.iucnredlist.org/details/40607/0

animaldiversity.ummz.umich.edu/site/accounts/information/Hemiechinus_auritus.html

Prof.Dr. Arif SARSILMAZ, Kirpinin Dikeninden, Sızıntı Aylık İlim Kültür Dergisi 293 (2003) Bkz: www.sizinti.com.tr/konular/ayrinti/kirpinin-dikeninden.html
Uzunkulaklı Çöl Kirpisi Fotografları
Uzunkulaklı Çöl Kirpisi
18.07.2010 22:10
Türün 4. fotografı


Uzunkulaklı Çöl Kirpisi
02.10.2017 09:58
Türün 13. fotografı


Uzunkulaklı Çöl Kirpisi
08.03.2012 00:34

Uzunkulaklı Çöl Kirpisi
02.05.2011 17:30
Türün 6. fotografı


Uzunkulaklı Çöl Kirpisi
23.10.2012 12:44
Türün 8. fotografı


Uzunkulaklı Çöl Kirpisi
04.06.2009 09:56

Uzunkulaklı Çöl Kirpisi
27.03.2012 01:10
Türün 7. fotografı


Uzunkulaklı Çöl Kirpisi
24.10.2012 08:28
Türün 9. fotografı


Uzunkulaklı Çöl Kirpisi
14.08.2017 22:18
Türün 12. fotografı


Uzunkulaklı Çöl Kirpisi
30.07.2010 23:02
Türün 5. fotografı


Uzunkulaklı Çöl Kirpisi
04.07.2017 01:48
Türün 11. fotografı


Uzunkulaklı Çöl Kirpisi
27.05.2017 08:19
Türün 10. fotografı


Uzunkulaklı Çöl Kirpisi
16.07.2018 17:44
Türün 14. fotografı


Uzunkulaklı Çöl Kirpisi
01.05.2019 21:26
Türün 15. fotografı


Uzunkulaklı Çöl Kirpisi
15.07.2009 11:34
Türün 2. fotografı


Tüm Uzunkulaklı Çöl Kirpisi Fotografları