128 / Uzunayaklı Yarasa / Long-fingered Bat / Myotis capaccinii Türkiye'nin Anonim Memelileri
Düzburunlu Yarasalar / Uzunayaklı Yarasa / Long-fingered Bat / Myotis capaccinii
 


Yükleniyor.
Yaşam Alanları
Yaşam Alanları
Biyolojik Bilgiler
 
Önkol= 38 -4.4 cm7-10 kg  

Doğumda ki Yavru Sayısı1-2 adet
Yavru Boyu- mm

Editör bilgileri
Memeli Türü Uzunayaklı Yarasa
Tür Yetkilisicoramane
Tür Hakkında ilk derleme29.06.2009 18:50
En son güncellemeyi yapancoramane
Son güncelleme24.12.2014 21:02
Güncellenme sayısı10

En İyiler
Uzunayaklı Yarasa
Fotograf Türü Beslenme
14.07.2011 00:22

Uzunayaklı Yarasa
Fotograf Türü Sabit
29.06.2009 01:49


Video

 
Tanımı
İri arka ayakları ve ayağında bileğin üst kısmına bağlanan uçma derisi ile benzeri diğer Farekulaklı Yarasalar'dan (Myotis) ayrılır. Kulak kapağı (tragus), hafif kıvrık ve kısmen S harfini andırır şekildedir. Kuyruk derisi üstte ince ve seyrek kıllı olup; nispeten dardır. Kürkü, yünsü yapıdadır.

Habitatı
Ağırlıklı olarak mağaralarda yaşar. Silifkede metruk bir bina ile Bitliste bir handan da kaydedilmiştir. Sucul ortamlarda avlanma uçuşu yapar.

Yayılışı ve Yerel Adlar
Daha çok denize kıyısı olan Akdeniz, Marmara ve Ege bölgelerimizden bilinir. Nevşehir, Ordu, Şanlıurfa ve Bitlis'ten de kayıtları vardır.

Beslenme
Ağırlıklı olarak sucul böcek türleri ile beslenir. Küçük balıkları, nispeten iri ayaklarıyla yakalayıp yediği de tespit edilmiştir.

Biyolojisi
Sulak alanlarda avlanır. Besinleri ağırlık su böcekleri ve zaman zaman da küçük balıklardır.

Göçü
Balkanlar'da yapılan çalışmalarda bu türün kısa/orta mesafeleri göçler yaptığı tespit edilmiştir. Tespit edilen en uzun mesafe yaklaşık 150 km kadardır.


Popülasyon bilgisi bulunamadı
Davranışları
Tüm sene boyunca 30 ila 500 arası bireyden oluşan koloniler halinde yaşarlar ve bu koloniler genellikle diğer türlerle karışık halde bulunur. Sıklıkla Büyük Farekulaklı ve Uzunkanatlı yarasalarla birarada görülürler. Yaz kolonileri 10.000, kışlama kolonileri ise 50.000 bireye kadar çıkabilir.


Yerel adlar bilgisi bulunamadı.
Ses-Ötüşü
70-90 kHz'den başlayıp, 35-39 kHz'e düşen 3-7 ms uzunluğundaki frekans modülasyonlu sinyallerle yönlerini bulurlar.

Kaynaklar
Dietz C, Nill D, von Helversen O (2009) Bats of Britain, Europe and Northwest Africa. A and C Black, London.

Uzunayaklı Yarasa Fotografları
Uzunayaklı Yarasa
04.07.2011 21:52
Türün 3. fotografı