180 / Tarlafaresi / Sibling Vole / Microtus levis Türkiye'nin Anonim Memelileri
Avurtlaklar / Tarlafaresi / Sibling Vole / Microtus levis
 


Yükleniyor.
Yaşam Alanları
Yaşam Alanları
Biyolojik Bilgiler
 
4,5-12,5 cmDeğer girilmemiş  

Hamilelik Süresi21 gün
Doğumda ki Yavru Sayısı5 adet

Editör bilgileri
Memeli Türü Tarlafaresi
Tür Yetkilisiskoksalan
Tür Hakkında ilk derleme31.05.2009 20:12
En son güncellemeyi yapanskoksalan
Son güncelleme04.09.2009 01:03
Güncellenme sayısı5

En İyiler
Tarlafaresi
Fotograf Türü Aksiyon
16.09.2009 16:01

Tarlafaresi
Fotograf Türü Av
02.01.2011 21:33

Tarlafaresi
Fotograf Türü Beslenme
20.07.2009 00:10

Tarlafaresi
Fotograf Türü Sabit
15.06.2009 21:10


Video

 
Tanımı
Bu tür genel sıçandır ve (Microtus arvalis) ile bir kardeş türlerdir. Zararlı bir kemirgendir.

Habitatı
Bu tür; tarım alanlarında, çayırlarda ve ormanlık alanlarda yaşar. Kendi yaşam alanlarını nemli alanlar içinde, nehirler ve göller yakınında oluşturma eğilimleri vardır. Ayrıca yuvası çok girişli kompleks bir yapı göstermektedir.

Yayılışı ve Yerel Adlar
Bu oldukça yaygın bir türdür. Nüfus yoğunluğu yıllık bazda ve hektar başına yüksek olarak 200.000 yuva olarak gözlemlenmiştir. En yoğun yaşam alanları Eski Yugoslav Cumhuriyeti Makedonya (Zima 1999) olarak kaydedilmiştir.Beslenme bilgisi bulunamadı
Biyolojisi
Bu tür Microtus arvalis ile kardeş türdür. Sistematikte kullanılan dış karakterleri genellikle Microtus arvalis ile farklı değildir. Ama her iki tür de aynı habitatta toplanan ve yaşayan ve bireylerin sayısı değişir. Genel tarla farelerinde gövde uzunluğu 48mm-125mmdir. Kuyruk uzunluğu ise en fazla gövde uzunluğunun yaklaşık %34 kadardır. Arka ayakları genellikle 6 nasırlıdır. Ana tanı olarak diploid (2n=54) kromozom özelliği gösterirler. İki tür aynı yetişme ortamı içinde, karışık yerleşim kurarak yaşıyor. İki tür arasında; tümsek dağıtma, kazma, beslenme, yaşam aktiviteleri ve davranışları yönlerinden önemli farklılıklar yoktur.Göç bilgisi bulunamadı

Popülasyon bilgisi bulunamadı
Davranışları
Bu türün üreme sezonunun Aralık –Ekim ayları arasında 11 ay kadar olduğu, hamileliğin 20-21 gün kadar sürdüğü ve doğumlardaki ortalama yavru sayısınınn 5 olduğu belirlenmiştir. Laboratuvarda ilk çiftleşlme 35 günlük bir dişlide gözlenmiştir, Bunu sırasıyla 40, 42, 60 ve 70 günlük dişiler izlemektedir. Gençler 17 güne kadar sütten kesilmektedir. Ağırlıktaki büyüme oranı doğum ile 13. gün arasında 0.45 gr / gün, 24. güne kadar 1 gr / gün
olup daha sonra azalmaktadır. Örneklerin ergin bireylerin ölçü ve ağırlıklarına erişlme zamanı; boy uzunluğu için 45 gün, kuyruk uzunluğu, kulak uzunluğu ve ağrlık için 37 gün ve ardayak uzunluğu için 30 gün olarak saptanmıştır.


Yerel adlar bilgisi bulunamadı.

Ses-Ötüş bilgisi bulunamadı.
Kaynaklar
www.agroatlas.ru/en/content/pests/Microtus_rossiaemeridionalis/
journals.tubitak.gov.tr/zoology/issues/zoo-07-31-3/zoo-31-3-14-0605-3.pdf (Reproductive Biology and Postnatal Development of
Microtus rossiaemeridionalis Ognev, 1924 (Mammalia: Rodentia)
Distributed in Turkey
Nuri YİĞİT, Tolga KANKILIÇ, Ercüment ÇOLAK
Ankara University, Faculty of Science, Dept. of Biology 06100 Beflevler, Ankara - TURKEY)
www.iucnredlist.org/details/13454/0Tarlafaresi Fotografları
Tarlafaresi
10.09.2009 22:29
Türün 4. fotografı


Tarlafaresi
10.02.2011 00:10
Türün 9. fotografı


Tarlafaresi
22.12.2014 12:43
Türün 11. fotografı


Tarlafaresi
29.03.2015 02:25
Türün 12. fotografı


Tarlafaresi
22.12.2015 18:53
Türün 13. fotografı


Tarlafaresi
29.03.2010 08:01
Türün 7. fotografı


Tarlafaresi
08.12.2009 16:09
Türün 6. fotografı


Tarlafaresi
30.06.2014 12:07
Türün 10. fotografı


Tarlafaresi
29.12.2015 11:08
Türün 14. fotografı


Tarlafaresi
11.06.2020 23:34
Türün 16. fotografı


Tarlafaresi
29.03.2019 20:00
Türün 15. fotografı