249 / Siyah Yunus / Long-Finned Pilot Whale / Globicephala melaena Türkiye'nin Anonim Memelileri
Gerçek Yunuslar / Siyah Yunus / Long-Finned Pilot Whale / Globicephala melaena
 
Biyolojik Bilgiler
 
380-760 cm2000-3000 kg  

Ortalama Yaşam Süresi60+ yıl
Hamilelik Süresi360- 480 gün
Doğumda ki Yavru Sayısı1 adet
Yavru Boyu17500-20000 mm

Editör bilgileri
Memeli Türü Siyah Yunus
Tür YetkilisiKhan
Tür Hakkında ilk derleme29.05.2009 20:31
En son güncellemeyi yapanKhan
Son güncelleme07.06.2009 13:37
Güncellenme sayısı18

En İyiler

Video

 
Tanımı
Takım: Cetacea
Alttakım: Odontoceti
Familya: Delphinidae
Cins: Globicephala
Tür: Globicephala melas (Traill, 1809)

Tıknaz bir vücuda sahiptir. Sırt yüzgeci baş kısmına oldukça yakındır; geniş zemini yukarıya doğru ilerledikçe yerini ince ve geriye doğru hafifçe kıvrılmış bir uca bırakır. Balon şeklindeki kafası karakteristiktir ve büyüklüğü yaş-cinsiyete bağlı olarak değişebilir. Ağız çıkıntısı (gaga) belirgin değildir. Hakim rengi siyahtır, ancak yakından bakıldığında kahverengi veya gri tonlar göze çarpabilir. Gözün arkasından başlayıp sırt yüzgecine doğru uzanan diyagonal beyaz şerit ve sırt yüzgecinin hemen arkasındaki eyer şeklindeki beyazlık yakın gözlemlerde belirgindir ve tanımlamada yardımcı olur. Palayı andıran ince ve uzun yüzgeçlere sahiptir.
Kuyruk yüzgeçi erişkinlerde sırttan bakıldığında iç bükey görünümü verir. Yüzgecin merkezinde bir düğüm bulunmaktadır; dalıştan önce su üzerine kaldırılabilir.

Satha çıktıklarında oldukça belirgindirler. Hava açıklıklarından püskürttükleri sular 1 metre yüksekliğe ulaşabilir ve sakin havalarda rahatlıkla seçilir. Yüzeyde çoğunlukla hareketsiz ve sessizdirler. Genellikle şişkin başları ve sırt yüzgeci seçilir. Kimi zaman kuyrukla su sıçratma ve başını dik bir şekilde sudan çıkararak etrafı gözleme hareketleri seçilebilir. Satha çıkan gruplar yavaş hareket eden gemilere yaklaşabilirler. Gençler ve yavrular, gemilere yaklaşma hususunda erişkinlere göre çok daha girişkendirler.


Habitatı
Kuzey Pasifik dışındaki soğuk ılıman sularda ve kutup-altı denizlerde mevcuttur. Ekvatoryel kuşakta ve tropikal iklimin hakim olduğu sahillerde görülmez.

Yayılışı ve Yerel Adlar
Hem kuzey hem de güney yarım kürede mevcuttur.
Güney yarımkürede bulunanlar kutuba yakın enlemlerde, özellikle akıntılara yakın beslenme alanlarında bulunurlar. 14 güney enleminin kuzeyinde yerini kısa yüzgeçli pilot balinasına (Globicephala macrorhynchus) kademeli olarak bırakır.
Kuzey yarım kürede ise sadece Kuzey Atlantik'te dağınık gruplar halinde bulunmaktadır. Batıda Kuzey Carolina açıklarından doğuda Azore adalarına; kuzeyde ise Grönland'a kadar yayılmaktadır. Özellikle yaz aylarında Akdeniz gibi iç denizlere girme eğilimindedirler.


Beslenme
Temel besinleri balıklar,kalamarlar ve mürekkep balıklarıdır. Sıklıkla derin sularda, geceleri beslenirler.

Biyolojisi
Delphinidae familyası içerisinde yaygın yunuslar ile birlikte gruplandırılan, ancak vücut büyüklüğünün yarattığı izlenimle halk arasında 'balina' olarak adlandırılan bir türdür.
Globicephala cinsinin fosil kayıtları Pleistosen'e kadar uzanmaktadır. Günümüzde bu cins içerisinde yaşayan iki tür bulunmaktadır.


Göçü
Büyük oranda göçebedir. Kış ve bahar aylarında kıta sahanlıklarında biraraya gelirler. Yaz aylarında ise iç denizlere ve sahil kesimlerine doğru yayılırlar.

Popülasyonu
Güney yarımküredeki alttürünün (G. m. edwardii) Antartika civarındaki sayısının 200.000 olduğu düşünülmektedir. Kuzey yarımküredeki alttürünün (G. m. melas) Batı Atlantik populasyonu sayısı 10.000-20.000 olarak tahmin edilmektedir. Kuzey yarımküredeki diğer alanlar içinse toplam sayının 775.000 civarında olduğu düşünülmektedir.


Davranış bilgisi bulunamadı.
Yerel Adlar
Siyah Yunus
Uzun Yüzgeçli Pilot Yunus

Pilot lakabı, geçmiş yıllarda sürülerin bir lider tarafından yönlendirildiğine olan inanç nedeniyle verilmiştir.


Ses-Ötüş bilgisi bulunamadı.
Kaynaklar
- Shirihai, H. and Jarrett, B. (2006). Whales Dolphins and Other Marine Mammals of the World. Princeton: Princeton Univ. Press.
- Berta, A. et al. (2006). Marine Mammals Evolutionary Biology. Elseveir Publishing.

Siyah Yunus Fotografları