132 / Nepal Bıyıklı Yarasası / Nepalese Myotis / Myotis nipalensis Türkiye'nin Anonim Memelileri
Düzburunlu Yarasalar / Nepal Bıyıklı Yarasası / Nepalese Myotis / Myotis nipalensis
 


Yükleniyor.
Yaşam Alanları
Yaşam Alanları
Biyolojik Bilgiler
 
Değer girilmemişDeğer girilmemiş  


Editör bilgileri
Memeli Türü Nepal Bıyıklı Yarasası
Tür Yetkilisiesimsek
Tür Hakkında ilk derleme02.01.2018 10:27
En son güncellemeyi yapanrousettus
Son güncelleme08.01.2018 02:11
Güncellenme sayısı2

En İyiler

Video

 
Tanımı
Dobson (1871) tarafından bilim dünyasına tanıtılan bu tür, önceleri (1999 öncesi) Myotis mystacinus türü içerisinde değerlendiriliyordu. Benda & Tsytsulina (1999)'un mystacinus tür grubu üzerine yazdığı makale ile tekrar tür seviyesinde alınmaya başlanmıştır. Yapılacak yeni çalışmalarla muhtemelen birden fazla türden oluşan bir tür kompleksi olabileceği düşünülmektedir (K. Tsytsulina pers. comm. 2008 in IUCN: www.redlist.org).

MORFOLOJİ: Toplam uzunluğu 10 cm'den, önkol uzunluğu 4 cm'den az olan küçük bir yarasa türüdür. Küçük kulaklarında dar ve uzun birer kulakkapağı (tragus) yer alır. Kürkü sık olup; sırt tarafındaki kılların dip kısmı koyudur. Uçtakiler de koyu olup; koyu kahverengimsi tonlarındadır. Karındakiler ise dipte koyu, uçta daha açık renklerdedir.

Habitatı
Bu tür, sıkça çeşitli tiplereki açık kurak ve dağlık ortamlarda bulunmktadır. Ormanlar ile çalılık ve çayırlık gibi bozkır alanlarda ve çöllerden kayıtları vardır. Güney Asya'da yerleşim yerlerinde ve buralara yakın bahçelerden de bilinir. Binalardaki çatlak ve girintilerde, kayalıklar, mağaralar ve eski maden ocaklarında gündüzleri tünemektedir (Smith & Xie 2008; C. Srinivasulu pers. comm., 24.02.2008; Katerina Tsytsulina pers. comm., 08.05.2008 in: www.redlist.org). Türkiye'de bir kayanın deliğinde tarafımdan bulunduğu gibi, geceleri küçük dereler civarında rastlanmıştır (Ahmet Karataş, yayınlanmamış arazi notları).

Yayılışı ve Yerel Adlar
Türkiye'den Kafkaslar (Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan) ve İran'ın kuzeyi üzerinden Türkistan (Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan)'a; güneyde Afganistan, Nepal ve Hindistan'ın kuzeyine; doğuda Çin'e kadar olan coğrafyada dağılım gösterir. Ülkemizde Kars ilinden kayıtları vardır.

Beslenme
Böcekçil bir türdür. Yakaladığı böcekleri bir tünek yerine konduktan sonra yediği gözlenmiştir (Ahmet Karataş, yayınlanmamış arazi notları).
Genellikle akşam karanlığından sonra beslenme uçuşuna çıkar. Uçan böcekleri, özellikle güve kelebeklerini yere yakın ve fazla yüksek olmayan seviyede yakalar. Uçuşu hızlı ve ani dönüşlüdür.

Biyolojisi
Muhtemelen Myotis mystacinus'e benzemektedir. Yılda bir kez, yazın yavrular. Her doğumta tek yavru yapar.

Göçü
Göçü fazla bilinmemektedir. Muhtemelen kış ve yaz tünekleri arasında yerel göçler yapmaktadır (A. Karataş, yayınlanmamış arazi notları). Çoğunluğu göçmen değildir. Ancak dışarıdan zarar görüldüğü yerlerde başka tüneklere geçebilirler. Kışın yer altı sığınaklarında (mağaralar, eski maden ocakları vs) geçirirler (www.redlist.org).

Popülasyonu
IUCN'in Kırmızı Listesi'nde tehlike sınırında olmayan (LC = düşük önemde) türler arasında sıralanmıştır. Hakkında çok fazla bilgi yoksa da geniş bir coğrafi dağılıma sahip olduğundan populasyonunun büyük olduğu düşünülmektedir (www.redlist.org).
Populasyonları, Wilson & Reeder (2005)'e göre 3 alttüre ayrılmaktadır:
-Myotis nipalensis nipalensis (Dobson, 1871)
-Myotis nipalensis przewalskii (Bobrinski, 1926)
-Myotis nipalensis transcaspicus (Ognev et Heptner, 1928).Davranış bilgisi bulunamadı.
Yerel Adlar
Eşad (sinonim) halini almış diğer adları:
Myotis kukunoriensis Bobrinskii, 1929
Myotis meinertzhageni Thomas, 1926
Myotis mystacinus (Dobson, 1871) ssp. nipalensis
Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) ssp. partim (1999 öncesinde mystacinusa dahil ediliyordu)
Myotis przewalskii Bobrinskoj, 1926
Myotis sogdianus Kuzyakin, 1934
Myotis transcaspicus Ognev & Heptner, 1928
Vespertilio nipalensis Dobson, 1871
Vespertilio pallidiventris Hodgson, 1844 [nomen nudum]Ses-Ötüş bilgisi bulunamadı.
Kaynaklar
-Karataş, A. (2018): yayınlanmamış arazi notları.

-Tsytsulina, K., Benda, P., Aulagnier, S., Hutson, A.M., Molur, S. & Srinivasulu, C. 2008. Myotis nipalensis. The IUCN Red List of Threatened Species 2008: e.T136495A4300222. dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2008.RLTS.T136495A4300222.en. (erişim tarihi: 08.01.2018).

-Wilson, D.E. & Reeder, D.M. (eds.) (2005): Mammal Species of the World — A Taxonomic and Geographic Reference (Print) (Third ed.). Baltimore, Maryland: Johns Hopkins University Press/Bucknell University. pp. 2,142. ISBN 978-0-8018-8221-0.

Nepal Bıyıklı Yarasası Fotografları