195 / Kaya Faresi / Broad-toothed Field Mouse / Apodemus mystacinus Türkiye'nin Anonim Memelileri
Fareler / Kaya Faresi / Broad-toothed Field Mouse / Apodemus mystacinus 
 


Yükleniyor.
Yaşam Alanları
Yaşam Alanları
Biyolojik Bilgiler
 
9.5-13 cm0.028-0.056 kg  

Doğumda ki Yavru Sayısı2-4 adet

Editör bilgileri
Memeli Türü Kaya Faresi
Tür YetkilisiMurchanda
Tür Hakkında ilk derleme26.07.2009 22:42
En son güncellemeyi yapanMurchanda
Son güncelleme03.12.2010 22:42
Güncellenme sayısı6

En İyiler
Kaya Faresi
Fotograf Türü Aksiyon
18.04.2015 21:42

Kaya Faresi
Fotograf Türü Sabit
26.07.2009 01:46


Video

 
Tanımı
Sırt kısımları kahverengimsi gri,sırtın orta kısmı daha koyu,vücudun kahverengimsi yan kısımları karnın beyaz renginden belirgin olarak ayrılmıştır.Kuyruk,üst kısmında koyu,alt kısmında ise beyazdır.Gerdanda benek yoktur.Vibrasseleri (Duyu Kılları) 5 cm. uzunlukta olabilir.Kulakları çok uzundur.

Kromozom: 2n=48; NFa=50; NF=52

Habitatı
Yer yer ot ve çalı bulunduran taşlık ve kayalık yerlerde yaşarlar.

Yayılışı ve Yerel Adlar
Yunanistan'dan,İsrail ve Gürcistan'a kadar yayılmışlardır.

Ülkemizde hemen hemen her bölgede bulunurlar.
Tip yeri Sebil-Bolkar Dağı/Mersin.

Beslenme
Çoğunlukla tohumlarla beslenir ve onları depo ederler.

Biyolojisi
Kendileri bizzat yuva yapmazlar.Yuvalarını taş ve kayalıkların arasındaki oyuklarda kurarlar.Mart ve Eylül aylarında ürerler.Yılda 2-4 yavru doğururlar.Erginleşme süreleri 3-4 aydır.


Göç bilgisi bulunamadı

Popülasyon bilgisi bulunamadı
Davranışları
Akşam karanlığında ve gece işlektirler.

Yerel Adlar
Kayalık Faresi,Taş Sıçanı ve Büyük Dişli Orman Faresi olarak da bilinirler.


Ses-Ötüş bilgisi bulunamadı.
Kaynaklar
Yaşamın Temel Kuralları-Prof.Dr.Ali DEMİRSOY

Kaya Faresi Fotografları
Kaya Faresi
05.06.2010 18:50
Türün 4. fotografı


Kaya Faresi
06.12.2015 00:58
Türün 10. fotografı


Kaya Faresi
16.07.2012 21:25
Türün 6. fotografı


Kaya Faresi
08.05.2013 11:10
Türün 8. fotografı


Kaya Faresi
08.06.2010 21:02
Türün 5. fotografı


Kaya Faresi
06.06.2009 14:36
Türün 1. fotografı


Kaya Faresi
30.05.2018 02:35
Türün 11. fotografı


Kaya Faresi
08.12.2009 15:58
Türün 3. fotografı


Kaya Faresi
05.06.2010 14:57