139 / Küçük Ağaç Yarasası / Lesser Noctule / Nyctalus leisleri Türkiye'nin Anonim Memelileri
Düzburunlu Yarasalar / Küçük Ağaç Yarasası / Lesser Noctule / Nyctalus leisleri
 


Yükleniyor.
Yaşam Alanları
Yaşam Alanları
Biyolojik Bilgiler
 
4,8-6,8 cm0,011-0,02 kg  

Ortalama Yaşam SüresiBulunamadı yıl
Hamilelik SüresiBulunamadı gün
Doğumda ki Yavru Sayısı1 or 2 adet
Yavru BoyuBulunamadı mm

Editör bilgileri
Memeli Türü Küçük Ağaç Yarasası
Tür Yetkilisimkkodal
Tür Hakkında ilk derleme03.10.2010 23:48
En son güncellemeyi yapanmkkodal
Son güncelleme27.10.2010 09:32
Güncellenme sayısı15

En İyiler
Küçük Ağaç Yarasası
Fotograf Türü Sabit
02.10.2010 20:35


Video

 
Tanımı
Orta irilikte bir yarasa olan N. leisleri, ona yakın bir tür olan N. noctuladan biraz daha küçüktür. Baş+gövde uzunluğu 48-68 mm arasında değişir. Kanat açıklığı 260-330 mm kadardır. Önkol uzunluğu ise 38-47 mm olup; 11-20 gr arasında bir ağırlığa sahiptir.Yüz, Kanat ve kulak siyahtır. Kürk kahverengi ve siyahtır.Sıklıkla görülen Noctule’genusuna ait diğer türlere benzemezler. Vücuttaki renklenme tüm vücut uzunluğunca benzerdir. Kolların altındaki alanlar kıllıdır ve bu yüzden bu türlere alternatif olarak ‘’ Kolları kıllı yarasa’’ da denir. Kulaklar kısa ve traguslar etrafında bir mantar şeklinde. Kanatlar uzun ve dardır.

N.leisleri ,N.noctula'dan belirgin şekilde ayrılabilen sistematik karakterlere sahiptir.

Habitatı
Tipik olarak yaşam alanı orman içleridir. Genellikle Koniferler ve Kışın Yaprak Döken Ağaçlar üzerinde bulunurlar. Aynı zamanda parklara ve kentsel alanlara uyum sağlamışlardır. Nadiren olarak inşaatların içine tünerler. Korku durumda ormanların zarar görmüş alanlarında ve ağaçların oyuklarında saklanırlar.

Yayılışı ve Yerel Adlar
Avrupa boyunca Asya'nın batısına kadar geniş bir alanda yer yer bulunan bu tür, doğuda Ural Dağlarına ve Himalayalara kadar görülür. Alanın genişliğine rağmen; buranın tamamında değil, yer yer küçük populasyonlar halinde rastlanır Kuzeybatı Afrika, kanarya Adaları ve Madeira'dan da kaydedilmiştir. Azor Adalarındaki populasyonları, genellikle Azor Ağaç Yarasası (Nyctalus azoreum) adıyla ayrı bir tür olarak kabul görmektedir.


Büyük bir olasılıkla N.lesileri kanarya adalarına güney afrikadan gelmiştir.

Beslenme
Yarasalar, Kınkanatlılar ve Güve gibi uçucu böceklerle beslenmek için güneş batmasından hemen sonra ortaya çıkarlar. Uçarken düz ve hızlı yüzeysel dalışlar yaparlar. Bazen sokak lambalarının etrafında uçuşan böcekleri yakalamak için sokak lambaları etrafında beslenirler. En yüksek aktiviteleri gece karanlığı ve alacakaranlıktadır.

Küçük ve orta büyüklükte böcekleri avlanarak beslenir, Yoğun olarak beslendiği böcek grupları;Nematocera,Trichoptera,Coleoptera, Lepidoptera.

Biyolojisi
Genellikle 20 ile 50 birey sayısı etrafında koloniler şeklinde ürerler ancak İrlanda’da daha çok birey sayısına sahip olabilirler. Genellikle üremek için ağaç oyuklarını veya inşaatları yuva alanı olarak seçerler. Dişiler bir yada iki genç birey verirler ancak yerel olarak bulundukları bölgelerde daha fazla sayıda yavru birey vermektedirler.

Tür üzerinde özellikle polifag(birçok besinle beslenebilen) akar türleri tespit edilmiştir.
Türün ektoparazit(canlının üzerine yaşayan) türlerin %55,4 ünü Spinturnix helvetiae, %31.3 nü Steatonyssus spinosus oluşturulduğu görülmüştür.


Kromozom sayısı 2n:44 şeklindedir.

120 metre ve üzerinde uçabilirler.


Göç bilgisi bulunamadı
Popülasyonu
Türün Tehlike Kategorisi: Least Concern (Asgari Endişe Yaygın Bulunan Türler).


Davranış bilgisi bulunamadı.

Yerel adlar bilgisi bulunamadı.
Ses-Ötüşü
Bu tür için ses alma frekansı 25- 54 mHz aralığı kullanılır. Maksimum frekans 29 mHz’dır ve 8.5 ms.’nin ortalamasına sahiptir

Kaynaklar
1-WIKIPEDIA, 2010: Lesser Noctule, en.wikipedia.org/wiki/Lesser_Noctule (ziyaret tarihi: 25.10.2010).

2-PETER KAÒUCH, ANTON KRIŠTÍN, JÁN KRIŠTOFÍK;Phenology, diet, and ectoparasites of Leisler’s bat (Nyctalus leisleri) in the Western Carpathians (Slovakia),Acta Chiropterologica, 7(2): 249–258, 2005

3-ESTÓK, P,SEASONAL CHANGES IN THE SEX RATIOOF NYCTALUS SPECIES IN NORTH-EAST HUNGARY, Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 53 (1), pp. 89–95, 2007,

4-P. Salgueiro , M. Ruedi , M. M. Coelho, J. M. Palmeirim-Genetic divergence and phylogeography in the genus Nyctalus (Mammalia, Chiroptera): implications for population history of the insular bat Nyctalus azoreum, Genetica (2007) 130:169–181

5-Mathieu Lundy & Ian Montgomery, Summer habitat associations of bats between riparian
landscapes and within riparian areas, Eur J Wildl Res (2010) 56:385–394Küçük Ağaç Yarasası Fotografları
Küçük Ağaç Yarasası
19.03.2014 23:48
Türün 5. fotografı


Küçük Ağaç Yarasası
14.08.2011 10:57
Türün 2. fotografı


Küçük Ağaç Yarasası
28.09.2011 00:52
Türün 3. fotografı