248 / Gagalı Balina / Cuvier s Beaked Whale / Ziphius cavirostris Türkiye'nin Anonim Memelileri
Gagalıbalinalar / Gagalı Balina / Cuvier s Beaked Whale / Ziphius cavirostris 
 
Biyolojik Bilgiler
 
700 cm3000 kg  

Ortalama Yaşam Süresi40-60 yıl

Editör bilgileri
Memeli Türü Gagalı Balina
Tür Yetkilisiömer
Tür Hakkında ilk derleme23.09.2009 21:27
En son güncellemeyi yapanömer
Son güncelleme28.09.2009 16:24
Güncellenme sayısı9

En İyiler

Video

 
Tanımı
Renkleri koyu griden kızıl kahveye kadar değişen çok değişik renklerdedir üzerinde yaralar ve renk değişikliklarinden nerede ise hiçbiri birbirine benzemaz. Ergin erkeklerin kafaları beyazdır bu beyazlık sırttan dorsal yüzgece doğru uzanır , dişilerinde kafadaki açık renk yaygın değildir ama gaga ve boyun beyazdır. Gözlerinin etrafında koyu renkli bir bölge vardır , köpek balıkları ve parazit balıkların ısırmalarından kalmış oval şekilli izler bilhassa karın bölgelerinde yoğunlaşır ergin erkek gagalı balinalarda hemcinsleri ile kavgalarından kalan lineer biçimli eski yara izleri bulunuz.
Genç balıkların sırtları koyu karınları açık renktir.


Habitat bilgisi bulunamadı
Yayılışı ve Yerel Adlar
Gagalı balinalar derin açık denizlerde tropik sulardan soğuk denizlere kadar geniş bir alana yayılmışlardır. İngilterenin kuzeyinde Sheltland adalarından Güney Afrika sahillerine kadar , Pasifik güneyinde yeni Zelandaya kadar ayrıca Karayipler ve Akdenizde yaşarlar.
Sezonluk olarak muntazam göründükleri güney Biskay körfezinde bu balinalar hakkında araştırma yapılmaktadır . Burada şubat , mayıs ayları arası 43 derece 30' ve 45 derece 30' enlemleri arası nispeten dar bir alanda 1500-3500mt derinlikteki sularda yoğunlaşmaktadırlar.
Ülkemizde Akdenizde derin sularda görülmektedir , 1994 yılında Antalya Serikte bir birey karaya vurmuştur.
Gagası profilden kaz gagasına benzediği için birçok ülkede kaz gagalı balina denilmektedir.

Beslenme
Karaya vuran ölü balinaların midelerinden elde edilen bilgilere göre ağırlıklı olarak kalamar , süpye gibi kafadan bacaklılar , balıklar ve kabuklular ile beslenir. Besinlerinin çoğu açık deniz derinliklerinde yaşayan türlerdir ayrıca deniz diplerinde de avalanırlar , dişleri olmadığı için avlarını emerek yaparlar.

Biyolojisi
Dorsal yüzgeçleri küçük ve gövdenin 2/3 ü kadar gerisindedir , küçük ve dar yüzgeçleri gövdedeki cep gibi girintilere girer. Ergin erkeklerde alt çeneden çıkan iki adet diş vardır , bu dişler ağız kapalı iken de dışarıya çıkarlar.

Göçü
Göç ettiklerine dair kesin bir bilgi yoktur.

Popülasyonu
Bu türlerin görülmesi ve tanımı çok güç olduğundan popülasyonu hakkında ancak birkaç tahmin yapılmıştır. Amerikanın batı sahillerinde birkaç bin tane oldukları sanılmaktadır .
Japonya , Antil adaları , Endonezya ve büyük olasılıkla Tayvanda avlanmaktadırlar ayrıca açık denizlerde akıntı ile sürüklenmeye bırakılan uzatma ağlarına takılarak kayıp vermektedirler.
Bu balinaların bazı seslere hassas olduğu düşünülmektedir , yoğun endüstri , askeri hatta insan yaşam faaliyetlerinin olduğu Akdeniz ve Bahamalardaki yoğun ölümler bu bölgelerdeki askeri tatbikatlarda kullanılan yoğun ses frekansı transmisyonlarına bağlanmaktadır.

Davranışları
2-7 maks 25 adetli sürüler halinde bulunur yanlız bireyler genellikle yaşlı erkek balinalardır. Tipik olarak 20-40 dakika arası dalar 10-20 saniye aralıkla iki kez su püskürtür (nefes alır) , suyu biraz öne ve sola doğru püskürtür püskürtmesi alçak ve sprey şeklindedir. Kendilerine doğru gelen teknelere dalarak tepki verdikleri için teknenin arka tarafında geriye doğru bakılarak görülmeleri daha kolaydır.

Yerel Adlar
Cuvier balinası ve kaz gagalı balina diye de adlandırılmaktadır.


Ses-Ötüş bilgisi bulunamadı.
Kaynaklar
Guide to marine mammals of the world PIETER FOLKENS
Setolojiye giriş BAYRAM ÖZTÜRK
Whales dolphins and porpoises MARK CARWIRDINE
deniz canlıları rehberi BAYRAM ÖZTÜRK-BÜLENT TOPALOĞLU_AYHAN DEDE

Gagalı Balina Fotografları