203 / Göçmen Sıçan / Brown Rat / Rattus norvegicus Türkiye'nin Anonim Memelileri
Fareler / Göçmen Sıçan / Brown Rat / Rattus norvegicus
 


Yükleniyor.
Yaşam Alanları
Yaşam Alanları
Biyolojik Bilgiler
 
31.6 - 46 cm250-350 kg  

Ortalama Yaşam Süresi3 yıl
Doğumda ki Yavru Sayısı2-22 adet

Editör bilgileri
Memeli Türü Göçmen Sıçan
Tür Yetkilisiohansan
Tür Hakkında ilk derleme19.06.2009 16:49
En son güncellemeyi yapanohansan
Son güncelleme29.10.2009 14:17
Güncellenme sayısı6

En İyiler
Göçmen Sıçan
Fotograf Türü Aksiyon
06.09.2012 01:16

Göçmen Sıçan
Fotograf Türü Sanatsal
22.11.2011 14:59

Göçmen Sıçan
Fotograf Türü Beslenme
12.02.2010 11:07

Göçmen Sıçan
Fotograf Türü Sabit
19.06.2009 14:22


Video

 
Tanımı
Göçmen sıçanın sırt bölgesi kahverengimsi gri, karın bölgesi grimsidir. Gözleri küçüktür ve kulakları belirgindir.(Lowery,1974;Whiteaker,1980). Yetişkin bireylerde genellikle kuyruk uzunluğu, kafa ve gövde uzunluğu toplamından kısadır. Bazen kuyruk uzunluğu (genelde genç bireylerde) kafa ve gövde toplam uzunluğuna eşit olabilir. Göçmen farelerin uzunlukları 316 ve 460 mm arasındadır. (Whitaker, 1980).Bununla birlikte,populasyonlar arasında vücut uzunluğu ve gelişim oranlarının farklı olduğu kaydedilmiştir (Davis, 1951d).Bir yetişkin erkek bireyin ortalama ağırlığı 350 gr ve dişi bireyin ortalama ağırlığı ise 250 gr’ dır, ancak çoğu birey 500 gr olabilmektedir.

Habitatı
Göçmen sıçanın dağılımı *kozmopolit olup, kargo gemileriyle dünyanın heryerine dağılmışlardır. Göçmen sıçan binalardaki oyuklarda, uzun kollara ayrılan ve dışarıya çıkışı çok olan tünellerdeki yemek depolayabilecekleri küçük bölümlerde yaşarlar. (Whitaker, 1980; Nowack, 1991). Binalarda yaşayan göçmen sıçanlar binaların bodrum katları, kiler ve gelişmiş olan kanalizasyonlarında yaşarlar (Nowak, 1991). Şehirlerin varoşlarıyla körfezlere yakın bölgelerinde yaygındırlar. İnsanlardan uzak ekin tarlalarında da görülürler.(Lowery, 1974).

Yayılışı ve Yerel Adlar
Göçmen farenin kökenin Kuzey Çin’den geldiği ve buradan Antartika dışında Avrupa’dan Kuzey Amerika’ ya kadar tüm ana karaya dağıldığı düşünülmektedir. Türkiye’nin özellikle iç kesimleri boyunca yayılış gösterirler.

Beslenme
Göçmen fareler omnivordurlar. Böceklerle,yabani bitkilerle,tohumlarla,kağıt vs..ile beslenirler (Whitaker, 1980; Nowak, 1991). Hayvansal besinleri tercih ettikleri belirtilmiştir. (Whitaker, 1980; Nowak, 1991). Kümes hayvanlarını öldürebilirler, onların yumurtalarıyla beslenirler ve kusursuz bir şekilde balık avlarlar (Whitaker, 1980; Nowak, 1991). Domuz, koyun gibi yeni doğmuş hayvanların besinlerini oluşturduğu kaydedilmiştir (Nowak, 1991).

Biyolojisi
Göçmen fareler özellikle geceleri aktiftirler ve gerek suyun üstünde gerekse de su altında olmak üzere çok iyi yüzücüdürler. Göçmen fareler iyi kazıcıdırlar derin çukurlar açarak toprakta ilerlerler. Göçmen farelerin üretkenlikleri yıl içinde mart ile haziran ayları arasında zirvededir ve eylül ve ekim ayları arasında azalır (Davis, 1951b). Dişiler yılda 12 kez doğurabilirler ve 2 ila 22 adet birey doğururlar. Bununla birlikte, yılda 5 kez doğururlar ve 7 ila 11 adet birey dünyaya getirirler. (Lowery, 1974; Whitaker, 1980). Davis (1951e) Hindistan ve Amerika’dan alınan yüz bin farklı göçmen farenin doğurganlık verilerine dayanarak, göçmen sıçanların yıllık ortalama doğurganlıklarını 8,7 ve 4,3 genç birey olarak açıklamıştır. Yeni doğan bireyler çıplak ve kördür. İki hafta sonra gözleri açılır ve üç dört hafta sonra sütten kesilirler. Dişi yavruları üç aylık olana kadar besler (Whitaker, 1980).

Göçü
Genel göç hareketleri oldukça seyrektir (Davis, 1951e). Bununla birlikte populasyon yoğunluğu artarsa, göçmen sıçanlar düzenli bir şekilde topluca göç ederler (Whitaker, 1980).

Popülasyonu
Göçmen sıçanların düzenli olarak bir arada bulunmaları v e birlikte uyumaları sık rastlanan bir durumdur.

Davranışları
Köpekler gibi göçmen sıçanlarda da sosyal bir hiyerarşileri vardır, sıçanların içinde bir birey baskındır ve baskın olan sıçanın kendine ait bir bölgesi vardır. Bireyleri arasında liderlik için sıçrama, koşuşturma, yuvarlanma gibi hareketler eşliğinde ciddi kavgalar olur ve kavga taraflardan biri geri çekilene kadar devam eder.

Yerel Adlar
yaygın olarak bilinen isimleri : Norveç faresi, kahverengi sıçan,lahım sıçanı,ev sıçanı,göçmen sıçanı,su sıçanı,iskele sıçanı
Ses-Ötüş bilgisi bulunamadı.
Kaynaklar
1.
DEMİRSOY,A. ; YİĞİT,N. ; ÇOLAK,E. ; KARATAŞ,A. ; SÖZEN,M. 2006 . RODENTS OF TURKEY , ANKARA, 61 pp
2.
www.humboldt.edu/~cmc43/mammalcharacters.htm
3.
www.discoverlife.org/mp/20q?search=Rattus+norvegicus
4. animaldiversity.ummz.umich.edu/site/accounts/information/Rattus_norvegicus.html
5.
nwco.net/PDF/rat.pdf
6.
www.enature.com/fieldguides/detail.asp?recnum=MA0095


Göçmen Sıçan Fotografları
Göçmen Sıçan
28.12.2017 18:34
Türün 38. fotografı


Göçmen Sıçan
12.01.2013 23:47
Türün 21. fotografı


Göçmen Sıçan
21.11.2009 12:17
Türün 2. fotografı


Göçmen Sıçan
14.11.2011 09:54
Türün 15. fotografı


Göçmen Sıçan
05.08.2012 19:25
Türün 20. fotografı


Göçmen Sıçan
20.11.2014 14:33
Türün 27. fotografı


Göçmen Sıçan
16.06.2011 15:10
Türün 10. fotografı


Göçmen Sıçan
08.08.2011 14:00
Türün 11. fotografı


Göçmen Sıçan
24.07.2013 15:40
Türün 23. fotografı


Göçmen Sıçan
09.02.2010 14:25
Türün 4. fotografı


Göçmen Sıçan
11.09.2010 00:24
Türün 8. fotografı


Göçmen Sıçan
24.03.2015 09:15
Türün 28. fotografı


Göçmen Sıçan
14.03.2011 21:38
Türün 9. fotografı


Göçmen Sıçan
03.10.2011 00:17
Türün 12. fotografı


Göçmen Sıçan
14.11.2011 19:38
Türün 17. fotografı


Tüm Göçmen Sıçan Fotografları