211 / Filistin Körfaresi / Palestine Mole Rat / Nannospalax ehrenbergi Türkiye'nin Anonim Memelileri
Körfareler / Filistin Körfaresi / Palestine Mole Rat / Nannospalax ehrenbergi
 


Yükleniyor.
Yaşam Alanları
Yaşam Alanları
Biyolojik Bilgiler
 
Değer girilmemişDeğer girilmemiş  


Editör bilgileri
Memeli Türü Filistin Körfaresi
Tür Yetkilisispalaxtr
Tür Hakkında ilk derleme19.06.2013 00:27
En son güncellemeyi yapanspalaxtr
Son güncelleme06.04.2018 22:55
Güncellenme sayısı5

En İyiler
Filistin Körfaresi
Fotograf Türü Sabit
10.02.2014 18:06


Video

 
Tanımı
Körfarelerin tanımı genel olarak birbirlerinin aynıdır. Silindirik bir gövde, büyük kesici dişler, kısa bacaklar ile karakterize edilirler. Kulak kepçesi ve kuyruk yoktur. Göz kapakları kapalıdır, göz görünmez. Kafa derisi yüzülürse göz küreleri görülür, ancak fonksiyonu neredeyse kalmamıştır. Derinin altında ancak ortamın aydınlık mı, karanlık mı olduğu biraz hissedebilir. Gözünüz kapalı iken çevrenin karanlık mı, aydınlık mı olduğunu anlamaya çalışın. Onun gibi. Toprağı dişleriyle kesici kazarlar ve galeriden dışarı atarlar. Dışarı attıkları topraklar yuvalanma alanında küçük tümsek dizileri şeklinde kolayca fark edilir.

Habitatı
Yuvalanmaya uygun toprağı bulunun pek çok ortamda bulunurlar. Bozkırlar, tarım alanları, dağ yamaçları uygun alanlardır. Yoğun orman alanlarına ve zemini yoğun kayalık alanlara girmezler. Ayrıca zemin suyu seviyesi de yuvaları basmayacak seviyede olamalıdır.

Yayılışı ve Yerel Adlar
Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Hatay.

Beslenme
Otsu bitkilerin toprak altı kısımları, patates, soğan, havuç gibi tarım bitkileri, otsu bitkilerin yaprakları gibi bitkisel besinler ağırlıklı besinleridir. Ayrıca seyrek de olsa toprağı kazarken buldukları bazı böcekler, solucanlar ve böcek larvaları da yedikleri düşünülmektedir.

Biyolojisi
Her yuvada tek yetişkin bulunur. Toprak altında kazdıkları galeri sistemlerinde yaşarlar. Erkek ve dişi sadece üreme zamanı kısa bir süre çiftleşmek için birlikte bulunur. Sonrasında erkek kendi yuvasına geri döner. Yavrulara sadece diş bakar. Yaklaşık 11-12 hafta sonra yavrular sütten kesilerek kendi yuvalarını kazmaya başlarlar. Bir süre sonra ana yuva ile olan bağlantıyı kapatarak tek yaşamaya başlarlar. Bir seferde 1-5 yavru yaparlar, senede tek doğum görülür. Doğada 2-3 sene kadar yaşar.

Göçü
Yoktur

Popülasyonu
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yayılır. Populasyon durumu hakkında net bilgiler ortaya koyan bir çalışma yoktur.

Davranışları
Her yuvada yek birey halinde bulunur.

Yerel Adlar
Çoğu yerde hatalı şekilde Köstebek olarak adlandırılır. Genelde Kör kösü, Kösnü, Kösü veya Kösdü gibi adlarla adlandırılır.

Ses-Ötüşü
Anne ile yavrular arasında sesli iletişim yaygındır. Erkek ve dişi sesle iletişimden ziyade kafalarını hızlı bir şekilde galeri üst çeperine vurarak oluşturdukları titreşimlerle haberleşirler.

Kaynaklar
Sözen, M. and E. Kıvanç, “A new karyotype of Spalax leucodon cilicicus Mehely, 1909 (Mammalia: Rodentia) from type locality in Turkey,” Isr. J. Zool., 44, 53 - 56 (1998).
Sözen, M. and E. Kıvanç, “Two new karyotypic forms of Spalax leucodon (Nordmann, 1840) (Mammalia: Rodentia) from Turkey,” Z. Säugetierkunde, 63, 307 - 310 (1998).
Sözen, M., Çolak, E., Yiğit, N., Özkurt, Ş. and R. Verimli, “Contributions to the karyology and taxonomy of the genus Spalax Güldenstaedt, 1770 (Mammalia: Rodentia) in Turkey,” Z. Säugetierkunde, 64, 210-219 (1999).
Sözen, M., Yiğit, N. and E. Çolak, “A study on karyotypic evolution of the genus Spalax Güldenstaedt, 1770 (Mammalia: Rodentia) in Turkey,” Isr. J. Zool., 46, 239-242 (2000).
Sözen, M., Çolak, E. and N. Yiğit, “Contributions to the karyology and taxonomy of Spalax leucodon nehringi Satunin, 1898 and Spalax leucodon armeniacus Mehely, 1909 (Mammalia: Rodentia) in Turkey,” Z. Säugetierkunde, 65, 309-312 (2000).
Sözen, M., “A karyological study on subterranean mole rats of the Spalax leucodon Nordmann, 1840 superspecies in Turkey,” Mamm. Biol., 69: 420-429 (2004).
Sözen, M., Matur, F., Çolak. E., Özkurt, Ş. and Karataş, A. “Some karyological records and a new chromosomal form for Spalax (Mammalia: Rodentia) in Turkey” Folia Zool., 55 (3): 247-256 (2006).
Ivanitskaya E., Sözen M., Rashkovetsky L., Matur F., and Nevo E., Discrimination of 2n= 60 Spalax leucodon cytotypes (Spalacidae, Rodentia) in Turkey by means of classical and molecular cytogenetic techniques. Cytogenet Genome Res. 122: 139-149 (2008)
Matur F, Çolak F, Sevindik M and Sözen M. (2011). Chromosome differentation of four 2n= 50 chromosomal forms of Turkish mole rat, Nannospalax nehringi. Zoological Science, 28: 61-67.
Sözen M, Çataklı K, Eroğlu F, Matur F, Sevindik M. (2011). Distribution of chromosomal forms of Nannospalax nehringi (Satunin, 1898) (Rodentia: Spalacidae) in Çankırı and Çorum provinces, Turkey. Turkish Journal of Zoology. 35(3): 367-374.
Kandemir I, Sözen M, Matur F, Kankiliç T, Martinkova N, Çolak F, Özkurt ŞÖ, Çolak E. 2012. Phylogeny of species and cytotypes of mole rats (Spalacidae) in Turkey inferred from mitochondrial cytochrome b gene sequences. Folia Zool. 61: 25-33.
Kankılıç, Te. Kankılıç, To. Sözen. M. and Çolak, E. 2013. Genetic Diversities and Geographic Variations of Chromosomal Forms of Nannospalax nehringi (Satunin, 1898) and Nannospalax ehrenbergi (Nehring, 1898) from Turkey, Revealed by RAPD Analysis. Acta Zool. Bulg., 65 (1): 45-58
Sözen M, Çolak F, Sevindik M and Matur F, 2013. Cytotypes of Nannospalax xanthodon (Satunin, 1898) (Rodentia: Spalacidae) from Western Anatolia. Turkish Journal of Zoology. 37 (4): 462-469.
Matur F, Çolak F, Ceylan T, Sevindik M, and Sözen M. 2013. Chromosomal evolution of the Genus Nannospalax (Palmer, 1903) (Rodentia: Muridae) from western Turkey. Turkish Journal of Zoology. 37: 470-487.
Kankılıç Te., Kankılıç To., Sözen M., and Çolak. E. 2015. Allozyme variations in Anatolian populations and cytotypes of the blind mole rats (Nannospalax). Biochemical Systematics and Ecology. 59: 126-134.
Sözen, M., Çolak F., Sevindik, M. and Matur F. 2015. Two new cytotypes and some additional karyologıcal records for Anatolian mole rats of the Nannospalax xanthodon and Nannospalax ehrenbergi (Mammalia, Rodentıa) in Turkey. Folia Zool. 64 (2): 167-172.
Matur, F. and Sözen. M., “A karyological study on Subterrranean Mole Rats of the Spalax leucodon Nordmann, 1840 (Mammalia: Rodentia) superspecies around Bilecik province in Turkey” Zoology in the Middle East, 36: 5-10 (2005).
Sözen, M. “Türkiye Spalax Güldenstaedt, 1770 (Mammalia: Rodentia)’ları Üzerine Biyolojik Bir Araştırma,” Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 18: 167 - 181 (2005).
Sözen, M., Sevindik, M. and Matur, F., “Karyological and some morphological characteristics of Spalax leucodon Nordmann, 1840 (Mammalia: Rodentia) populations around Kastamonu province, Turkey” Turk J Zool., 30: 205-219 (2006).

Filistin Körfaresi Fotografları
Filistin Körfaresi
08.10.2013 23:58
Türün 2. fotografı