182 / Doğramacı Tarlafaresi / Doğramaci s Vole / Microtus dogramacii Türkiye'nin Anonim Memelileri
Avurtlaklar / Doğramacı Tarlafaresi / Doğramaci s Vole / Microtus dogramacii
 


Yükleniyor.
Yaşam Alanları
Yaşam Alanları
Biyolojik Bilgiler
 
9.4-14.5 (12.6) cm0.028 kg  


Editör bilgileri
Memeli Türü Doğramacı Tarlafaresi
Tür Yetkilisiademyagiz
Tür Hakkında ilk derleme30.11.2009 17:01
En son güncellemeyi yapanTirvana
Son güncelleme31.05.2014 10:45
Güncellenme sayısı9

En İyiler
Doğramacı Tarlafaresi
Fotograf Türü Sabit
17.12.2009 18:02


Video

 
Tanımı
Doğramacı Tarlafaresi 6 endemik memeli türümüzden biridir. Prof. Dr. Haluk Kefelioğlu ve Prof. Dr. Boris Kryštufek tarafından 1999 yılında bilim dünyasına kazandırılmış yeni bir türdür. Yeni bulunan bu türün ismi Prof. Dr. Haluk Kefelioğlu'nun hocası olan Prof. Dr. Salih Doğramacı'dan gelmektedir. Bkz: arsiv.sabah.com.tr/2000/01/06/g10.html

Türün lokal tipi, Amasya ilinin Suluova ilçesine bağlı Boyalı Köyü'dür.

Ergin örneklerinde, vücudun üst taraf rengi, kahverengimsi sarıdan sarımsı kahverengiye kadar genis bir varyasyon göstermektedir. Sırt kısmından bakıldıgında, kulakların dıs kısımlarından başlayan ve başın ortalarına kadar uzanan sarımsı renkte olan kılların oluşturduğu, çok fazla belirgin olmayan bir kavis dibulunmaktadır.

Vücuttaki kılların dip kısımları siyahtır ve uç kısımlara dogru renk açılarak vücudun üst tarafını olusturan renge dönüsmektedir. Vücudun alt taraf rengi, sarımsı beyaz renkte olup yanlara dogru renk koyulasmakta ve yanlarda vücudun üst ve alt taraf rengi belli belirsiz bir hatla birbirinden ayrılmaktadır. Kuyruk seyrek kıllarla kaplı ve üst taraf rengi, vücudun üst taraf rengiyle aynı veya daha açık renktedir. Kuyrugun alt tarafı sarımsı beyaz renkte olup, yandan bakıldıgında üst taraf rengiyle belirgin bir hatla birbirinden ayrılmaktadır. Ayakların üst tarafı sarımsı beyaz, alt tarafı ise çıplaktır. Ayakların altında bes tane tüberkül bulunmaktadır.

Yasa baglı olarak vücut rengi degisim göstermektedir. Genç örneklerin vücut renginin, yaslı örneklerden daha koyu oldugu saptanmıstır. Yavru örneklerde vücudun üst taraf rengi, kahverengimsi siyah renkte, alt taraf rengi ise grimsi renkte görünmektedir. Yas ilerledikçe renk, kahverengimsi sarıdan sarımsı kahverengiye kadar açılmaktadır. En açık renkli örneklerin o yas grubunun en yaslı, en koyu renkli olanların ise en genç örnekler oldugu belirlenmistir.

Kulak uzunlugu 7-14 (10.25) mm, kuyruk uzunluğu ise 16-38 (23.44) mm'dir.

----------------------------
SİSTEMATİK HİYERARŞİSİ:
----------------------------
Kingdom: Animalia
Phylum: Chordata
Class: Mammalia
Order: Rodentia
Family: Cricetidae
Genus: Microtus
Subgenus: Microtus
Species: M. dogramacii
Tür: Microtus dogramacii Kefelioglu ve Krystufek, 1999

Habitatı
Şeker pancarı ekili alanlarda, bugday tarlaları, arpa tarlaları ve yoncalıklarda topluluklar halinde yasamaktadırlar. Doğramacı Tarlafaresi bu habitatlar içerisinde en çok tercih ettikleri habitat, şeker pancarı ekili alanlardır.

Tarım alanları da dahil olmak üzere açık, kuru habitatlarda bulunur.

Yayılışı ve Yerel Adlar
Amasya, Konya

Yayılış haritası için, Bkz: maps.iucnredlist.org/map.html?id=136535200-800 m arasında bulunur.Beslenme bilgisi bulunamadı

Biyoloji bilgisi bulunamadı

Göç bilgisi bulunamadı
Popülasyonu
Popülasyonu tam olarak bilinmemektedir, ender görülen bir türdür.

Davranışları
Tarlada bitkilerin boyları küçükken tarla içlerinde çok yogun olan bu hayvanlar, bitki boylarının uzaması ile beraber tarla kenarlarındaki yüksekliklerde yuvalarını yapmaktadırlar.


Yerel adlar bilgisi bulunamadı.

Ses-Ötüş bilgisi bulunamadı.
Kaynaklar
Şekeroğlu, Z. A., 2005, AMASYA VE ÇEVRESİNDE YAYILIS GÖSTEREN MICROTUS DOGRAMACII (MAMMALIA:RODENTIA)’ NIN KROMOZOMAL ANOMALİLERİ VE TÜRLEŞME PROBLEMLERİNİN BELİRLENMESİ, Doktora Tezi, ONDOKUZ MAYIS ÜNiVERSiTESi FEN BiLiMLERi ENSTiTÜSÜ, SAMSUN

iucnredlist.org/apps/redlist/details/136535/0

arsiv.sabah.com.tr/2000/01/06/g10.htmlDoğramacı Tarlafaresi Fotografları
Doğramacı Tarlafaresi
24.12.2009 16:18
Türün 2. fotografı


Doğramacı Tarlafaresi
01.06.2014 22:05
Türün 4. fotografı


Doğramacı Tarlafaresi
30.05.2014 15:05