266 / Ceylan / Goitered gazelle / Gazella subgutturosa Türkiye'nin Anonim Memelileri
Boynuzlular / Ceylan / Goitered gazelle / Gazella subgutturosa 
 


Yükleniyor.
Yaşam Alanları
Yaşam Alanları
Biyolojik Bilgiler
 
90-110 cm8-18 kg  

Ortalama Yaşam Süresi15-18 yıl
Hamilelik Süresi150-180 gün
Doğumda ki Yavru Sayısı2 adet

Editör bilgileri
Memeli Türü Ceylan
Tür Yetkilisipiyongo
Tür Hakkında ilk derleme01.06.2009 08:23
En son güncellemeyi yapanpiyongo
Son güncelleme17.05.2020 17:08
Güncellenme sayısı25

En İyiler
Ceylan
Fotograf Türü Aksiyon
24.08.2014 20:43

Ceylan
Fotograf Türü Sanatsal
10.07.2009 03:30

Ceylan
Fotograf Türü Beslenme
04.06.2009 20:09

Ceylan
Fotograf Türü Sabit
14.09.2009 23:03


Video

 
Tanımı
Ceylan, çift tırnaklılar takımının içi boş boynuzlular sınıfına ait bir hayvandır.

Boyu 90-110 cm, kuyruğu 20-24 cm ve omuz yüksekliği 55-60 cm olup, ağırlığı 8-18 kg’dır.
Zarif yapılı, ince bacaklı, güzel ve iri gözlü hayvanlardır. Burnun üst kısmı beyazdır. Ve yüzün yan taraflarında koyu renkli şeritler vardır. Kursak bölgesinde bir şişkinlik vardır ve bu şişkinlik kızışma döneminde daha belirgin bir hal alır.
Dişilerinde boynuz bulunmaz. Erkeklerin boynuzları ise önce yukarı doğru sonra geriye doğru kıvrık; parlak siyah renkli ve boğumludur. Renkleri yaşadıkları yerin toprağına az çok uyacak şekildedir ve açık kiremit kahverengiden koyu krem sarısına kadar değişir. Kuyruğu oldukça uzun, siyah renkli sert kıllarla kaplıdır.
Renkleri açık kiremit kahverengiden,koyu krem sarısına kadar değişir.Boyunlarının altı,göğüsleri,karınlarının altı,bacaklarının içi ve arka bacaklarının kuyruğa kadar olan arka kısmı beyazdır.Alınları ve gözlerinin arkası açık renklidir.Habitatı
Az engebeli stepleri,kumlu,tepecikli ve seyrek ağaçlı yerleri tercih ederler.Vadi tabanlarından ve nehir kenarlarından hoşlanmazlar.Daha çok çöllerin kenarlarında ve steplerde yaşayan hayvanlardır.
Akdeniz sahilleri, nehir ve vadi tabanları gibi nemli bölgeler tuza gereksinimi olan bu hayvanların yaşamaları için uygun değildir.

Yayılışı ve Yerel Adlar
Kuzey Afrika,Arabistan,İsrail,Suriye,Irak,İran,Afganistan,Transkafkasya,Türkmenistan ve Hindistan'ın batı kesimlerinde farklı ceylan alt türleri yaşamaktadır.Tip yeri:Kuzey Batı İran.

Ülkemizde sadece Şanlıurfa'nın güneydoğusunda Ceylanpınarı Devlet Üretme Çiftliği sahalarında yaşamaktadır.Geçmişteki yayılış alanları;Kırıkhan,Hassa civarı,Akçakale,Viranşehir,Ceylanpınar'dan Suriye sınırını takiben Cizre'ye kadar uzanır.Bu yüzyılın başlarına kadar Dörtyol,Ceyhan çevreleri ve Çukurova'da yaşadığı bilinmektedir.Doğu Anadolu'da Iğdır ve Aralık Ovalarındada yaşamışlardır.

Beslenme
Gün ağarmasından sabahın geç saatlerine kadar yayılırlar.Öğlen sıcağında gölgeli yamaçlarda,kaya gölgelerinde,varsa ağaçlıkların gölgelerinde yatarlar.Akşam üzeri hareketlenirler.Besinlerini çeşitli otlar,yüzeysel kökler ,yumrularyapraklar ve sürgünler oluşturur.her ceylan günde en az 6 kg yem yemek zorundadır,bu kendi ağırlığının % 30 u kadardır.Çöl ve step hayvanı olduklarından susuzluğa dayanıklıdırlar. Buna karşın tuz gereksinmeleri fazladır.


Biyolojisi
erkekler çok eşlidirler.çiftleşme zamanı dişileri alanlarında tutmaya çalışırlar ve alana girip dişilere erişmek isteyen diğer erkeklere karşı çok çetin savaş verirler.
Çiftleşme zamanı yaşadığı bölgeye göre değişmekle birlikte Eylül sonu ve Ekim Ekim başıdır. 5-6 aylık bir gebelik sürecinden sonra genellikle Nisan sonu Mayıs başında yavrulama görülür. Genellikle ikiz yavrularlar. Bazen 3-4 yavru görülebilir. Dişiler doğumdan önce sürüden ayrılır. Yavrular doğumu takiben anneleri tarafından birkaç hafta kovuklar ve çalı diplerinde saklanırlar. Daha sonra dişi sürüye tekrar katılır.yavrular 4-5 aylıkken sütten kesilir..
Göç bilgisi bulunamadı
Popülasyonu
G.Dorcas; Elli beş- altmış yıl önce Antakya’da Belen geçidinin 7-8 km güneyine doğru gidildiğinde, ormanla yaylalar arasında rastlanması mümkün olan bu ender memelimiz, artık buralarda aranmakla da bulunamıyor.
Gazella subgutturosa Güldenstaedt (Acem gazeli, Kursaklı ceylan) ise, Urfa’nın Ceylanpınar Devlet Üretme Çiftliğinde korunmakta ve üretilmektedir. Çiftlik arazisi dolaşıldığında bir günde 30-40’lık 8- 10 sürüye rastlamak mümkün olabilmektedir.
Kuzey Afrika, Arabistan, İsrail, Suriye, Irak, İran, Afganistan, Transkafkasya, Türkmenistan ve Hindistan’ın batı kesimlerinde farklı ceylan alttürleri yaşamaktadır. Yurdumuzda halen sadece Şanlı Urfa’nın güneydoğusundaki Ceylanpınar T.I.G.E.M. (D.Ü.Ç.) sahalarında yaşamaktadır. 1968’de 1.7 milyon ha. genişliğindeki bu alanda yapılan bir çalışmada o günkü ceylan sayısı 3000’in üzerinde tahmin edilmiş, ayrıca çiftliğin doğu ve batısında yer alan diğer yaşama alanlarında ise 600 ile 1000 ceylanın yaşadığı sonucuna varılmıştır.
20. Yüzyıl'ın başlarına kadar Dörtyol, Ceyhan çevrelerinde ve Çukurova’da yaşadığı bilinmektedir. 1950’li yıllara kadar Doğu Anadolu’da Iğdır ve Aralık ovalarında da yayılmışlardı. 1978’de Milli Parklar ve Avcılık Genel Müdürlüğü’nce Ceylanpınar D.Ü.Ç.’de 26 ha’lık bir üretme istasyonu kurulmuş, çevreden temin edilen 4 dişi ve 2 erkekle üretim başlamış ve 1980’lerin ortalarında fert sayısı, 100’ü aşmıştır. Ancak GAP projesinin tamamlanması Ş.Urfa tünelinin açılmasıyla buralar su altında kalacak ve ceylan nesli de yok olacaktır (Turan, 1988).
Acımasızca avlandıkları icin, çiftlik dışında bir tek örneğe rastlamak mümkün değildir.
İnsanlarımız doğal varlığımız olan memelilerin resimlerini dahi çocuklarına gösteremez duruma gelmiştir. Ekonomik sorunlarımızın öncelikli olarak gündemde tutulması, doğal varlığımız olan yabani memelilerimizin varlığını tehlikeye düşürmemelidir. Çünkü; geç kalındığında on binlerce yıllık evrim sonucu ortaya çıkmış bu varlıklarımızı bir daha geri getirmek mümkün olmamaktadır. Unutulmamalıdır ki ekonomik krizler aşılabilir, fakat ekolojik krizler (ekokriz) sonucunda, doğal varlıklarımız insan kaynaklı faaliyetlerin etkinin altında kalarak doğal özelliklerini gün geçtikçe yitirerek tarihteki yerlerini almaktadırlar.
LR/vu, bkz. IUCN Kırmızı Liste. Ancak ülkemizdeki durumu çok daha kritik olup; (EN) kategorisine alınması uygun olacaktır.

kısacası türü tehtdit eden ana unsurlar: yerli hayvan sayısının artması,tarım ve ekonomik gelişme
nedeniyle habitat kaybı, yasadışı avlanma,koleksiyonerler tarafından toplanması,ağır kış ve hava şartlarındaki olumsuzluklar şeklinde sıralanabilir..
Davranışları
Gündüzcül hayvanlardır.Daima sürüler halinde dolaşırlar,bazen büyük sürüler oluşturular.Küçük sürüler,1 yaşında ki erkekler,dişiler ve yavrulardan oluşur.Çiftleşme zamanına kadar dişiler,yavrular ve genç erkekler ayrı;yaşlı erkekler ayrı sürüler oluştururlar.
öğle sıcağının yoğun olduğu zamanlarda sığ kuyular kazarak serinlemeye çalışırlar.

Yerel Adlar
Ahu ve Ceren olarakta bilinir.

Kızışma dönemi erkeklerin boyun kısmında "kursak" benzeri bir yapı oluşur. Bu nedenle Latince isminde olduğu gibi türe "Kursaklı ceylan" da denmektedir


Ses-Ötüş bilgisi bulunamadı.
Kaynaklar
Türkiye Omurgalıları-Memeliler,Prof.Dr.Ali DEMİRSOY
www.eol.org/pages/129520
www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/8976/0

Ceylan Fotografları
Ceylan
08.06.2010 18:50
Türün 10. fotografı


Ceylan
26.11.2009 05:43
Türün 8. fotografı


Ceylan
25.08.2009 20:33
Türün 6. fotografı


Ceylan
16.06.2009 02:09
Türün 3. fotografı


Ceylan
19.02.2013 23:24
Türün 14. fotografı


Ceylan
18.06.2013 16:15
Türün 17. fotografı


Ceylan
06.04.2020 01:03
Türün 34. fotografı


Ceylan
11.02.2014 20:45
Türün 19. fotografı


Ceylan
28.12.2016 16:08
Türün 27. fotografı


Ceylan
12.06.2013 14:31
Türün 15. fotografı


Ceylan
18.06.2013 00:46
Türün 16. fotografı


Ceylan
13.08.2014 23:34
Türün 23. fotografı


Ceylan
26.09.2017 15:06
Türün 31. fotografı


Ceylan
11.06.2011 01:56
Türün 11. fotografı


Ceylan
11.02.2016 20:46
Türün 26. fotografı


Tüm Ceylan Fotografları