144 / Cüce Yarasa / Common Pipistrelle / Pipistrellus pipistrellus Türkiye'nin Anonim Memelileri
Düzburunlu Yarasalar / Cüce Yarasa / Common Pipistrelle / Pipistrellus pipistrellus
 


Yükleniyor.
Yaşam Alanları
Yaşam Alanları
Biyolojik Bilgiler
 
3,5 - 4.5 cm0.005 kg  

Ortalama Yaşam Süresimax 16 yıl
Hamilelik Süresi50-60 gün
Doğumda ki Yavru Sayısı1-2 adet

Editör bilgileri
Memeli Türü Cüce Yarasa
Tür Yetkilisicapaci
Tür Hakkında ilk derleme03.06.2009 16:33
En son güncellemeyi yapancapaci
Son güncelleme15.09.2009 21:07
Güncellenme sayısı5

En İyiler
Cüce Yarasa
Fotograf Türü Aksiyon
08.07.2009 19:14

Cüce Yarasa
Fotograf Türü Beslenme
30.03.2010 17:36

Cüce Yarasa
Fotograf Türü Sabit
25.01.2010 00:37


Video

 
Tanımı
Türkiye ve Avrupadaki en küçük yarasadır. Kromozom sayısı 2n = 44’tür. Başparmak kısa, el eklemlerinin genişliği kadar uzundur. Ağız-burun kısmı kısa ve geniştir. Ayakları ve kuyruğu kısadır. Kulakları kısa ve geniş, kulak kapağı küçüktür.

Tartışmalı alttürleri : pipistrellus, aladdin.

Son zamanlarda “soprano pipistrelle”, cüce yarasa’dan ayrı bir tür olarak değerlendirilmektedir. Ekolasyon (ses dalgaları kullanarak nesnelerin yerini saptama) sesinin 45 kHz yerine 55 kHz olması dışında farkları yoktur.


Habitatı
Genellikle ormanlık tarım arazilerinde bulunur. Kırsal bölgede çatılar ve binalarda, kültür alanları, parlak, açık arazilerde de görülebilir.
Genellikle yerleşim yerlerine ve su kenarlarına yakın yerlerde bulunur. Yazın binalr, ağaç kovukları, kuş yuvalarının içinde; kışın mağara ve galerilerdeki yarıklarda bulunur. Çatı altılarını ve duvar yarıklarını yeğler.


Yayılış ve yerel adlar bilgisi bulunamadı
Beslenme
Diğer yarasalara göre daha erken saatlerde, bazen günbatımından önce beslenmeye çıkarlar. Güve, sivrisinek gibi küçük böceklerle beslenirler ve birkaç saat sonra tüneklerine dönerler; gece boyunca birkaç kez beslenmeye çıkabilirler. Tek bir cüce yarasa bir gecede 3000 böcek avlayabilir.

Avcısı (predator ) : Büyük Baştankara

Yasal koruma : Avlanmaları yasaktır.


Biyolojisi
Üreme :. Erkekler üreme döneminde (ağustos-eylül) üreme alanlarını diğer erkeklere karşı savunur. Dişiler tüneklerde erkeklerle çiftleşir. Bir erkeğin yaklaşık 10 dişiden oluşan bir haremi vardır. Sonbaharda çiftleşir, ilkbaharda doğururlar. Gebelikleri 50-60 gün; duruma göre spermler saklanarak geciktirilebilir

Yavrular haziran - temmuzda doğar. İngiltere’de sıklıkla tek yavru yaparken, orta Avrupa’da iki yavru doğar. Anne, yavrusunu sesi ve kokusundan tanır. Yavrular 3-4 haftada uçar hale gelirler ve ağustos-eylülde yuvayı terk ederler.



Göç bilgisi bulunamadı
Popülasyonu
Dağılım : Avrupa’dan Kuzey Afrika’ya ve Orta Asya’ya kadar yayılmıştır. Ülkemizde İstanbul, Bursa, Adapazarı, Konya, Antalya, İzmir, Ankara, Hatay, Doğu Anadolu’dan kayıtları vardır.

Koruma : Tehdit altında olmayan, yaygın yarasalardır. Ama son 10 yılda sayıları giderek azalmıştır.

Davranışları
Güneş battıktan hemen sonra uçmaya başlar. Uçuşu düz hatta, hızlı ve kararsızdır. 1000 km kadar uzun mesafelere göç eder. Göç, güneş battıktan yarım saat sonra başlar. Bulundukları ortama çok bağlıdırlar, aynı yere yeniden geri dönerler. Yazın dişiler 100 bireylik; kışın dişi ve erkekler karışık olarak 100.000 bireylik koloniler oluştururlar.

Yazın binalarda ve ağaçlarda tüneme eğilimindedirler. Kış aylarında da binalar ve ağaçlarda bulunabilirse de, kilise gibi büyük binalar ve kilerleri yeğler. Kasım ortalarından nisan başına kadar kış uykusuna yatar. Kışın ılık günlerinde de uçtukları görülür.

Uçuşu hızlı ve çeviktir. Yerden 5-10 m yüksekte uçar.



Yerel adlar bilgisi bulunamadı.
Ses-Ötüşü
45 kHz frekansta ses çıkarır (ekolasyon).

Kaynaklar
1. Demirsoy A. Yaşamın Temel Kuralları – Omurgalılar / Amniyota (Sürüngenler, Kuşlar ve Memeliler), Cil III- Kısım II, Beşinci baskı, Ankara, 2003.

2. Demirsoy A. Türkiye Omurgalıları – Türkiye omurgalı faunasının sistematik ve biyolojik özelliklerinin araştırılması ve koruma önlemlerinin sapyanması – Memeliler. İkinci Baskı. Çevre Bakanlığı, Ankara 1996.

3. BBC Science & Nature : Animals. www.bbc.co.uk/nature/wildfacts/factfiles/291.shtml

4. www.wikipedia.org

5. www.tr.wikipedia.org

6. www.biolib.cz/en/taxon/id2279/


Cüce Yarasa Fotografları
Cüce Yarasa
17.11.2011 01:25
Türün 14. fotografı


Cüce Yarasa
09.11.2009 19:21
Türün 5. fotografı


Cüce Yarasa
01.06.2015 00:35
Türün 17. fotografı


Cüce Yarasa
28.08.2010 01:16
Türün 10. fotografı


Cüce Yarasa
03.04.2010 18:36
Türün 8. fotografı


Cüce Yarasa
31.12.2011 18:52
Türün 15. fotografı


Cüce Yarasa
10.04.2012 00:19
Türün 16. fotografı


Cüce Yarasa
19.10.2010 23:56
Türün 11. fotografı


Cüce Yarasa
05.08.2011 01:08
Türün 13. fotografı


Cüce Yarasa
30.10.2009 19:31
Türün 4. fotografı


Cüce Yarasa
01.08.2011 02:39
Türün 12. fotografı


Cüce Yarasa
22.07.2010 00:14
Türün 9. fotografı


Cüce Yarasa
03.06.2009 15:18
Türün 1. fotografı


Cüce Yarasa
27.03.2017 18:30
Türün 19. fotografı


Cüce Yarasa
30.11.2016 09:02
Türün 18. fotografı


Tüm Cüce Yarasa Fotografları