165 / Cüce Avurtlak / Migratory Hamster / Cricetulus migratorius Türkiye'nin Anonim Memelileri
Avurtlaklar / Cüce Avurtlak / Migratory Hamster / Cricetulus migratorius 
 


Yükleniyor.
Yaşam Alanları
Yaşam Alanları
Biyolojik Bilgiler
 
9-12 cm0.035-0.040 kg  

Ortalama Yaşam Süresi- yıl
Hamilelik Süresi17-22 gün
Doğumda ki Yavru Sayısı2-11 adet
Yavru Boyu- mm

Editör bilgileri
Memeli Türü Cüce Avurtlak
Tür YetkilisiMurchanda
Tür Hakkında ilk derleme25.06.2009 09:34
En son güncellemeyi yapanMurchanda
Son güncelleme03.12.2010 22:33
Güncellenme sayısı18

En İyiler
Cüce Avurtlak
Fotograf Türü Aksiyon
23.07.2013 12:35

Cüce Avurtlak
Fotograf Türü Beslenme
26.06.2010 23:21

Cüce Avurtlak
Fotograf Türü Sabit
25.08.2010 21:53


Video

 
Tanımı
Vücudun genel görünüşü gri renkten kızılımsı kahverengine kadar değişmekte ve sırt kısmı daha koyu renktedir. Karın kısmı beyazdan gri renge kadar değişen tondadır. Üst ve karın kısmının renkleri birbirinden belirgin bir sınırla ayrılırlar. Kuyruk kısa üst kısmı koyu, alt tarafı daha açık renktedir. Kulakları iri, gözler küçüktür. Uzunluğu 9-12, kuyruğu 2.5-3 cm ve ağırlığı 35-40 gr'dır. TTTT No: 20839

----------------------------
SİSTEMATİK HİYERARŞİSİ:
----------------------------
Takım: Rodentia ( Kemiriciler )
Alttakım: Myomorpha
Familya: Muridae ( Faregiller )
Altfamilya: Cricetinae
Cins: Cricetulus
Tür: Cricetulus migratorius (Pallas, 1773)
Alttürler: Cricetulus migratorius cinerascens, Cricetulus migratorius vernula

Kromozom:2n=22; NFa=40; NF=44

Habitatı
Çayırlık yerlerde,tarlalarda,steplerde,açık ormanlarda,bahçe ve ekin tarlalarında yaşarlar.

Yayılışı ve Yerel Adlar
Cüce Avurtlak, yurdumuz dışında; Afganistan, Azerbaycan, Bulgaristan, Çin, Hindistan, İran, Irak, İsrail, Ürdün, Kazakistan, Lübnan, Moldova,Moğalistan, Pakistan, Romanya, Rusya, Suriye, ve Ukrayna'da yayılış göstermektedir. Bkz: www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/5528/0/rangemap

Yurdumuzda ise Trakya'dan doğuya kadar değişik yörelerde 3000 metreye kadar rastlanabilirler.

Beslenme
Hububat taneleri, tohum ve bitki yumruları ile beslenir. Kertenkele, böcek ve solucanları da yer.

Biyolojisi
Toprağın 0.5-1 metre derinine galeri şeklinde,1-5 çıkışı olan yuva yaparlar.Yuvayı ekin sapları ve kuru otlarla döşerler.Şubat-Eylül ayları arasında yılda 3-4 kez üreyebilirler.Gebelik süreleri 17-22 gündür ve her seferinde 2-11 (ortalama 5-6) yavru yaparlar.Erginleşme süreleri 2 aydır.Devamlı olmamak koşuluyla kış uykusuna da yatarlar.

Göçü
Göç etmezler.

Popülasyonu
"Uluslararası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN)" tarafından her yıl yayınlanan "Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi (IUCN Redlist)"nin 2009.2 versiyonunda tür Yaygın Bulunan Türler anlamına gelen "LC" (Asgari Endişe) kategorisinde temsil edilmekte ve "Çevre ve Orman Bakanlığı Merkez Av Komisyonu" tarafından avı yasaklanmış bulunmaktadır.


Davranışları
Geceleri faaldir. Toprağın 0.5-1 m derinliğinde yuvasını yapar; yuvasının 1-5 çıkış yolu vardır. Yuvasını ekin sapları ve kuru otlarla döşer.


Yerel adlar bilgisi bulunamadı.

Ses-Ötüş bilgisi bulunamadı.
Kaynaklar
ARSLAN, A., AKAN, Ş., 2007, Orta Anadolu’daki Cricetulus migratorius Pallas, 1773 (Mammalia: Rodentia)’un G- ve C-Bantlı Karyotipi, Turk J Zool 32 (2008) 453-456 journals.tubitak.gov.tr/zoology/issues/zoo-08-32-4/zoo-32-4-15-0712-15.pdf

Mol, T., 2006, Yaban Hayatı (Orman Mühendisliği Öğrencileri İçin), Ders Kitabı, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, İstanbul, 313 s.

Yiğit, N., Çolak, E., Sözen, M. and Karataş, A., 2006. Rodents of Türkiye: Türkiye Kemiricileri, Editor: Demirsoy, A., Meteksan Yayınevi, Ankara. 40 s. Bkz: kutuphane.tbmm.gov.tr:8088/2007/200701325.pdf

Yüzbaş, A. M., Benli, O., 1995, AKDENİZ BÖLGESİ KEMİRGEN (RODENTIA) FAUNASI ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR, Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü, Bitki Koruma Bülteni, Ocak - Haziran 1995, Ankara www.bitkikorumabulteni.gov.tr/index.php/bitki/article/viewFile/1102/1081

biow.tubitak.gov.tr/present/taxonForm1.jsp?taxon=20972

www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/5528/0

www.bitkikorumabulteni.gov.tr/index.php/bitki/article/viewFile/1061/1039 Türkiye Omurgalıları-Memeliler,Prof.Dr.Ali DEMİRSOY

Cüce Avurtlak Fotografları
Cüce Avurtlak
30.09.2010 05:46
Türün 5. fotografı


Cüce Avurtlak
28.07.2013 01:54
Türün 7. fotografı


Cüce Avurtlak
21.05.2014 00:04
Türün 8. fotografı


Cüce Avurtlak
14.06.2015 18:57
Türün 12. fotografı


Cüce Avurtlak
07.06.2014 23:12
Türün 9. fotografı


Cüce Avurtlak
15.07.2014 21:39
Türün 10. fotografı


Cüce Avurtlak
15.07.2014 21:41
Türün 11. fotografı


Cüce Avurtlak
07.09.2017 12:30
Türün 15. fotografı


Cüce Avurtlak
22.10.2009 21:11
Türün 2. fotografı


Cüce Avurtlak
23.11.2015 19:53
Türün 13. fotografı


Cüce Avurtlak
28.02.2017 00:23
Türün 14. fotografı


Cüce Avurtlak
17.12.2011 19:50