108 / Bataklık Böcekçili / Southern Water Shrew / Neomys anomalus Türkiye'nin Anonim Memelileri
Sivriburunlufareler / Bataklık Böcekçili / Southern Water Shrew / Neomys anomalus
 
Biyolojik Bilgiler
 
7 cm cm8-15 gr. kg  

Ortalama Yaşam Süresi2 yıl
Hamilelik Süresi 19-21 gün
Doğumda ki Yavru Sayısı1-5 adet

Editör bilgileri
Memeli Türü Bataklık Böcekçili
Tür Yetkilisidenizali
Tür Hakkında ilk derleme16.02.2010 17:22
En son güncellemeyi yapandenizali
Son güncelleme09.10.2010 21:44
Güncellenme sayısı4

En İyiler

Video

 
Tanımı
Sırt kısmı tarçıni kahverengiden siyaha kadar değişir; alt kısmı açık gri ya da koyu kahvrengidir.
Baş+gövde 6.7-9.6 cm, kuyruk 4.5-7.7 cm, ağırlık 8-15 gr. dır.
Gözleri küçük, postun altında saklıdır, görme zayıftır. İşitme ve koku alma duyuları çok gelişmiştir. Postları kılları kısa yapılı ve sık tır.
Üreme ve boşaltım sistemi açıklıkları bir deri kıvrımı ile örtülü olduğu için, erkek ve dişi, dıştan bakıldığında kolaylıkla ayırt edilemez.
Diğer familya üyelerinden ayaklarında ki sert kılların azlığı ile ayrılır.

Habitatı
Toprak üzerinde, ağaçlarda ve sularda; kazarak, tırmanarak, eşinerek ve yüzerek yaşarlar.
Dağlarda, ormanlarda, bahçelerde, tarlalarda, sulak yerlerde ve otluklarda bulunurlar.
Suya bağımlı değillerdir ancak bataklık, rutubetli çayır vs. yerleri tercih ederler.
Kışın evlerede girebilirler.

Yayılışı ve Yerel Adlar
Avrupa ve Asya' da birbirinden ayrı bölgelerde yalıtılmış olarak yaşarlar.
Ülkemizde Trakya, Batı Karadenizve Ege bölgelerinde bulunurlar.
Familya üyeleri; Eosen' den beri Kuzey Amerika, Pleistosen' den beri Güney Amerika, erken Oligosen' den beri Avrupa, Asya ve Miyosen' den beri Afrika' da yaşarlar.

Beslenme
Su içerisindeki böcek, eklembacaklı, salyangoz, balık, kurbağa ile beslenirler.
Bazen leşleride yerler, bu nedenle tarımda yaralı olarak kabul edilir.

Biyolojisi
Tükrüklerinde zehirli salgıları avlarını felç eder; bu zehir insanda da acıya yol açar.
Sinirli hayvanlardır korkutulduklarında kalpleri 1200 defa atar.
Gece ve gündüz, kısa süreli aktiftirler.
Mart-Kasım aylarında, sıcak bölgelerde tüm yıl boyunca ürerler. Gebelik 19-21 gündür.
Sende 2-3 defa, her defasında 1-5 yavru meydana getirirler.
Yavrular çıplak ve kör olarak doğarlar; 2-4 hafta süt emerler.
Yaşam süreleri 2 yıldır.
Kromozom: 2n=52


Göç bilgisi bulunamadı
Popülasyonu
Üreme mevsimi dışında tek tek yaşarlar.

Davranışları
Bazen dışkılarını yiyerek B-K vitamini alırlar.
Topraklara dehlizler açarlar. Yuvaları, ot, yosun ve ince köklerden yapılmışsağlam bir küre şeklindedir.
Sesten hoşlanırlar.

Yerel Adlar
Eski kaynaklarda "Sivriburunlu Bataklıkfaresi" olarak geçmektedir.


Ses-Ötüş bilgisi bulunamadı.
Kaynaklar
Demirsoy A., 1996: Türkiye Omurgalıları; Memeliler. Çevre Bakanlığı Ç.K.G.M. 56-65
tr.wikipedia.org/wiki/Batakl%C4%B1k_sivri_faresi

Bataklık Böcekçili Fotografları