153 / Basıkburunlu Yarasa / Barbastelle / Barbastella barbastellus Türkiye'nin Anonim Memelileri
Düzburunlu Yarasalar / Basıkburunlu Yarasa / Barbastelle / Barbastella barbastellus 
 


Yükleniyor.
Yaşam Alanları
Yaşam Alanları
Biyolojik Bilgiler
 
Değer girilmemişDeğer girilmemiş  


Editör bilgileri
Memeli Türü Basıkburunlu Yarasa
Tür Yetkilisimademiral
Tür Hakkında ilk derleme11.10.2009 00:11
En son güncellemeyi yapanmademiral
Son güncelleme24.06.2017 16:30
Güncellenme sayısı3

En İyiler
Basıkburunlu Yarasa
Fotograf Türü Aksiyon
10.10.2009 10:30

Basıkburunlu Yarasa
Fotograf Türü Sabit
12.10.2011 16:59


Video

 
Tanımı


Sınıflandırma

Palearktik (Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika’yı içine alan) bölgede iki türü bulunur. Kanarya adalarındaki Barbastellus guanchae alttür olarak kabul edilir. 2016 yılı itibariyle “Tehlike Sınırında” (Near Threatened) bulunan bir tür olarak kabul edilmektedir.


Tanım

Batı Barbastelle (Barbastella barbastellus) yarasası orta boyutlu, kısa bir buruna, küçük gözlere ve üçgen şekilli geniş kulaklara sahip bir yarasa türüdür. Rengi koyu kahverengiden siyaha uzanan, uçlarında donmuş bir görünüm yaratan beyazımsılık bulunan, ipeksi uzun tüylü bir kürkü vardır. Geniş, gri-kahverengi ve siyah-kahverengi zarları olan kanatlara sahiptir. Kuyruk zarı aşırı derecede geniştir. Bilimsel adı olan Barbastella Latince kökenlidir (Barba =sakal; Stella=yıldız). Alt dudaktan çıkan donmuş beyaz görünümlü hassas sakallara atfen türe bu isim verilmiştir.

Bu tür geniş bir alana yayılmasına rağmen genellikle nadirdir. Yaşam alanlarında küçük sayılarda ve düşük yoğunluklu olarak bulunur. Bu popülasyonlar yerleşik popülasyonlardır. Özellikle giderek azalan eski ormanlarda yaşayan söz konusu popülasyonlar birbirleriyle bağlantısı bulunan ayrı gruplar halinde bulunur. Tür yeni bölgelerde kolaylıkla yeni koloniler kuramaz. Populasyonlardaki azalmanın büyük bir çoğunluğu son yıllarda rapor edilmiştir. Bu durum eski ormanları yok eden ormancılık faaliyetleriyle yakından ilgilidir. Tek bir koloni her yaz 30 kadar kovuklu ağacı kullanır. Türün özel bir diyet ve habitat gereksinimi vardır. 15 yıllık bir periyotta popülasyon azalışı %30’a yaklaşmıştır.


İngilizce adı: Western Barbastelle
Fransızca adı: Barbastelle commune, Barbastelle D’Europe
İspanyolca adı: Barbastela

Boyut:

Vücut uzunluğu: 45-58 mm
Kanat genişliği: 260-290 mm
Ağırlık: 6-13.5 gHabitatı
Habitat ve Ekoloji

Batı Barbastelle (Barbastella barbastellus) yaşlı ormanlarda ve orman kenarlarında beslenir. Diyetini genellikle güveler oluşturur. Yaz aylarında genellikle yaşlı ormanlarda ve nadiren eski binalarda barınır. Bu yarasa türü beslenme ve tüneme bölgelerine çok bağlıdır. Bununla beraber tüneğini sıklıkla değiştirir. Kış uykusuna ağaçlarda başlayabilir ancak daha sonra yeraltındaki sığınaklara geçer. Bu yeraltı sığınakları çeşitli olabilir. Son çalışmalar bu sığınakların aynı zamanda üreme alanı olarak da kullanıldığını ortaya koymuştur. Batı Barbastelle (Barbastella barbastellus) genellikle doğal mağaralarda 50 bireyden az sayılardaki gruplar halinde bulunur. Ancak doğal mağaraların bulunmadığı bölgelerdeki maden ve depo gibi korunaklarda çok daha büyük sayılar halinde bulunur. Bir bireyin seyahat ettiği en uzak mesafe 290 km olarak belirlenmiştir ( Avusturya).

Başlıca Tehditler

Yaşlı ormanların azalması en büyük tehdittir. Yeni ağaçlandırılmış alanlar bu tür için uygun değildir. Yeraltı sığınaklarının azalması ve buralardaki rahatsız edici insan faaliyetleri ile tüneme amaçlı kullanılan eski yapıların sayısının azalması ve mağara turizmi de diğer önemli tehditlerdir.


Yayılışı ve Yerel Adlar
Coğrafi Dağılım

Batı Barbastelle (Barbastella barbastellus) türünün coğrafi dağılımı büyük oranda Orta ve Güney Avrupa’yla sınırlıdır. Bununla beraber Kafkaslar, Anadolu, Fas (Kuzey Afrika) ve Kanarya Adalarında (La Gomera ve Tenerife) bulunur. Alp dağlarında 1800 m’lerde, Kafkaslarda 1900 m’lerde ve Pireneler’de 2260 m’lerde kayıtları vardır. Pek çok ülkede son dönemde yapılan çalışmalarda 20 yeni yerleşim alanı daha belirlenmiştir. Kuzey Letonya, Karadağ, Kuzey İran ve Sicilya gibi.


Beslenme
Batı Barbastelle (Barbastella barbastellus) yaşlı ormanlarda ve orman kenarlarında beslenir. Diyetini genellikle güveler oluşturur.


Biyoloji bilgisi bulunamadı

Göç bilgisi bulunamadı
Popülasyonu
Populasyon

Nadir veya az bulunur canlılardır. Yaz kolonileri genellikle 30 bireye kadar çıkar. Kış salkımları genellikle küçüktür fakat bazen Fransa ve Polonya’daki kış barınaklarında sayıları 500 ve nadiren 1000 bireye kadar çıkabilir. Slovakya’da 7000 bireylik bir kış kolonisi kaydı bulunmaktadır. Tür Hollanda’da en son 1984 yılında belirlenmiştir. Norveç’teki son kayıt 1949 yılına aittir. Türe ait popülasyon genel olarak azalmaktadır ve pek çok bölgede “Tehlike altındaki tür “ olarak tanımlanır. Doğal mağaraların olmadığı çok geniş alanlarda ancak geçici ve çok küçük sayılarda birey barındıran koloniler halinde bulunurlar. Almanya’daki popülasyon son 5 yıl içinde artış göstermiştir. Bunun nedeni insektisit kullanımındaki azalmadır. Kafkasların batısındaki ormanlarda göreceli olarak daha sık görülür ve bu açıdan herhangi bir azalma rapor edilmemiştir. Ukrayna’da nadir bir türdür ancak popülasyonu stabildir. Afrika’daki popülasyon büyüklüğü ve değişimi konusunda bilgi bulunmamaktadır.Davranış bilgisi bulunamadı.

Yerel adlar bilgisi bulunamadı.

Ses-Ötüş bilgisi bulunamadı.
Kaynaklar
Kaynaklar

www.iucnredlist.org/details/2553/0 (Erişim Tarihi: 23/ 06/ 2017).
www.arkive.org/barbastelle-bat/barbastella-barbastellus/ (Erişim Tarihi: 23/ 06/ 2017).


Basıkburunlu Yarasa Fotografları