268 / Balkan Kirpisi / Northern White-breasted Hedgehog / Erinaceus roumanicus Türkiye'nin Anonim Memelileri
Kirpiler / Balkan Kirpisi / Northern White-breasted Hedgehog / Erinaceus roumanicus 
 


Yükleniyor.
Yaşam Alanları
Yaşam Alanları
Biyolojik Bilgiler
 
Değer girilmemişDeğer girilmemiş  


Editör bilgileri
Memeli Türü Balkan Kirpisi
Tür Yetkilisiburak
Tür Hakkında ilk derleme08.09.2011 19:36
En son güncellemeyi yapanrousettus
Son güncelleme08.09.2011 22:51
Güncellenme sayısı3

En İyiler
Balkan Kirpisi
Fotograf Türü Beslenme
26.05.2011 23:35

Balkan Kirpisi
Fotograf Türü Sabit
10.06.2011 00:51


Video

 

Tür ile ilgili bilgi bulunamadı

Habitat bilgisi bulunamadı
Yayılışı ve Yerel Adlar
Türün, dağılım alanı E. concolor'a göre daha kuzeyde ve batıdadır. Alanı, batıda Polonya, Avusturya, Eski Yugoslavya'ya kadar uzanır. Güneyde Yunanistan, Adriyatik Adaları, Korfu, Girit ve Rodos'tan başlayıp, kuzeyde Rusya ve Ukrayna üzerinden Sibirya'nın Ob Nehri'ne kadar ulaşır. Kafkaslarda E. concolor ile simpatrik bir dağılım gösterir.

Bu tür (Erinaceus roumanicus), Barrett-Hamilton tarafndan 1900 yılında bilim dünyasına tanıtılmıştır. Aslında eskiden beri Türkiye'den biliniyordu. Yaklaşık 20 yıl önce Rahmetli Prof.Dr. Salih Doğramacı hoca, Türkiye Erinaceus Kirpileri konulu makalesinde Trakya örneklerini bu adı zikrederek, Türkiye'nin diğer yerlerindeki diğer iki alttürden farklı görerek drozdovskii (=roumanicus ile sinonim) adıyla E. concolor'un alttürü olarak vermişti. Başka eski kaynaklarda da roumanicus adından bahis geçer ki 111 yıldır bilinen bir taksondur. Son yıllarda DNA çalışmaları ile bunların ayrı türler olduğu genel kabul görmüştür.Beslenme bilgisi bulunamadı
Biyolojisi
Hem kırsal kesimde, hem yerleşim yerlerinde tarım alanlarına yakın, parklarda, bahçelerde görülür. Buralarda ve çalılıklarda, orman kenarları gibi yerlerde yaşar.


Göç bilgisi bulunamadı
Popülasyonu
Önceleri (ilk tanımdan sonra), E. europaeus'un sonradan E. concolor'un alttürü olarak görülmüştür. Günümüzde ise; son yıllarda yapılan genetik ve morfolojik çalışmalara göre ayrı bir türdür. Populasyonları beş alttür halinde ayrılmıştır:
-E. roumanicus roumanicus,
-E. roumanicus bolkayi,
-E. roumanicus drozdovskii (Türkiye Trakyası dahil)
-E. roumanicus nesiotes (Girit'te)
-E. roumanicus pallidus.Davranış bilgisi bulunamadı.
Yerel Adlar
Bazı kaynaklar, bilimsel ad olarak sehven Erinaceus romanicus şeklinde de vermektedir.Ses-Ötüş bilgisi bulunamadı.
Kaynaklar
Groves, C.: 2005. in: Wilson, D.E. & Reeder, D.A.M. (eds.), Mammal Species of the World (3rd ed.). Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2 vols. (2142 pp.). www.bucknell.edu/msw3/browse.asp?id=13600021.

Insectivore Specialist Group: 1996. Erinaceus roumanicus. IUCN Red List of Threatened Species. www.iucnredlist.org. Düzenleme: 07.04.2009.

Doğramacı, S. & Gündüz, İ.: 1993. Türkiye Erinaceus concolor (Mammalia: Insectivora) Türünün Taksonomisi ve Yayılışı, Doğa - Tr. J. of Zoology, 17: 267-288.

Kryštufek, B. & Vohralik, V.: 2001.

Balkan Kirpisi Fotografları
Balkan Kirpisi
22.10.2012 23:39
Türün 9. fotografı


Balkan Kirpisi
03.03.2015 10:59
Türün 11. fotografı


Balkan Kirpisi
20.04.2013 23:17
Türün 10. fotografı


Balkan Kirpisi
13.04.2010 23:48
Türün 2. fotografı


Balkan Kirpisi
05.11.2011 20:40
Türün 8. fotografı


Balkan Kirpisi
12.09.2012 22:27

Balkan Kirpisi
26.05.2010 18:32
Türün 3. fotografı


Balkan Kirpisi
18.07.2011 23:09
Türün 7. fotografı


Balkan Kirpisi
09.06.2014 23:51

Balkan Kirpisi
13.09.2016 00:20
Türün 12. fotografı


Balkan Kirpisi
31.05.2009 01:05
Türün 1. fotografı


Balkan Kirpisi
24.11.2019 19:59

Balkan Kirpisi
03.05.2020 21:45

Balkan Kirpisi
23.05.2012 21:55