121 / Akdeniz Nalburunlu Yarasası / Mediterranean Horseshoe Bat / Rhinolophus euryale Türkiye'nin Anonim Memelileri
Nalburunlu Yarasalar / Akdeniz Nalburunlu Yarasası / Mediterranean Horseshoe Bat / Rhinolophus euryale
 


Yükleniyor.
Yaşam Alanları
Yaşam Alanları
Biyolojik Bilgiler
 
3.7-5.8 cm cm 8-18 gr kg  

Doğumda ki Yavru Sayısı1-2 adet

Editör bilgileri
Memeli Türü Akdeniz Nalburunlu Yarasası
Tür Yetkilisielifürün
Tür Hakkında ilk derleme14.05.2009 14:03
En son güncellemeyi yapanelifürün
Son güncelleme09.11.2009 01:55
Güncellenme sayısı7

En İyiler
Akdeniz Nalburunlu Yarasası
Fotograf Türü Aksiyon
15.11.2009 18:42

Akdeniz Nalburunlu Yarasası
Fotograf Türü Sanatsal
15.04.2011 15:58

Akdeniz Nalburunlu Yarasası
Fotograf Türü Sabit
28.05.2009 00:31


Video

 
Tanımı
Rhinolophus euryale (= Akdeniz Nalburunlu Yarasası) (Balssius, 1853,Milan, Italy)
Balssius, 1853,Weigman’s Arch.Naturgesch., 19(1):49-51
Genel özellikleri:
1.Baş-vücut uzunluğu: 3.7-5.8 cm; kuyruk 2.2-3.3 cm; önkol uzunluğu: 4.2-5.1 cm; kanat açıklığı 29-32.5 cm; ağırlık 8-18 gr.
2. Sellanın üstte kalan kısmı, alt çıkıntıdan uzun ve üstteki biraz daha fazla olmak üzere her iki çıkıntı sivridir. Üstten yan kenarları paralel olarak görülür. Lanset yavaş yavaş daralarak sivrilir.
3.Kulak, büyük; yuvarlak yapılı antitragusun genişliği ile yüksekliği hemen hemen eşittir.
4. Plagiopatagium, tibianın alt ucunda sonlanır. Ph.III², Ph.III¹’in yaklaşık 2 katı uzunluktadır. Ph.IV¹, Ph.IV²’nin 1/3’ünden biraz daha uzundur [Ph.IV1 (6.2-7.5 mm)/Ph.IV2 (16.5-19.1 mm) = % 32.5-44.9]. Uropatagium, hemen hemen kare şeklindedir. Diğer Rhinolophus türlerinden farklı olarak dinleme halinde uçma membranları ile örtünmezler. Pm¹, çok küçük ve diş sırasındadır.
5.Karyotipte 2n= 58 ve NFa= 60'dır. TB 75-88, KyU 20-32, ÖKU 45-49 mm.
6. Kürkünün renklenmesi Rhinolophus ferrumequinum ‘a benzer; dorsal leylak rengi, şarap kırmızımsı veya biraz morumsu tonda; ventral ise daha açık ve krem rengindedir.


Habitatı
Gelişmiş ormanların olduğu ülkelere suya yakın mağaralarda yaşarlar.
Bütün yıl boyunca tabii ve suni mağaralarda, inlerde ve diğer yeraltı alanlarında; harabelerde ve kaya çatlakları (bilhassa yüksek kaya yarıklarında) arasında soliter ya da birkaçı bir arada bulunurlar . Yaşama şekli R. ferrumequinum’a benzer. R. ferrumequinum, Myosotis emarginatus ve Plecotus spp. gibi türlerin bireyleriyle aralarında masafeli de olsa aynı mağarada bulunabilir (Karataş,2002).


Yayılışı ve Yerel Adlar
Orta ve Güney Avrupa'dan Kuzey Afrika'ya ve Güneybatı Asya'da İran'a kadar yayılmışlardır . Diğer bir deyişle Avrupa’nın Akdeniz bölgesi ve Kuzey Afrika; Balkan Yarımadası;doğuda İran ve Türkmenistan.
Yurdumuzda ise Trakya başta olmak üzere Kuzeybatı, Batı ve Güneybatı Anadolu'da ve daha az olarak da Karadeniz ve Güney-Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunur .
Gelişmiş ormanların olduğu ülkelere suya yakın mağaralarda yaşarlar.
Bütün yıl boyunca tabii ve suni mağaralarda, inlerde ve diğer yeraltı alanlarında; harabelerde ve kaya çatlakları (bilhassa yüksek kaya yarıklarında) arasında soliter ya da birkaçı bir arada bulunurlar .


Beslenme
Hava karardıktan sonra ortaya çıkarlar.Güve ve küçük böceklerle beslenirler.

Biyolojisi
Yaşama şekli R. hipposideros'unkine benzer; kolonileri R. ferrumequinum ve R. hipposideros'takinden daha kalabalıktır. Diğer Rhinolophus’lardan farklı olarak dinleme halinde uçma membranları ile örtünmezler. Ömürleri 12 yıldan çok daha uzundur.
Sıcaklığın 10 ˚C olduğu mağara ve maden ocaklarında hibernasyona yatarlar.
Üreme dönemlerinde 50-400 kadar dişi birey erkekleriyle birlikte pineklerler (Russo, Jones, and Migliozzi, 2002). Yavrularını baharın sonlarında dünyaya getiriler ve 6-7 hafta onlara süt verirler.Yavrular seksüel olgunluğa genelde bir yılın sonunda ulaşırlar (Nowak, 1999).

Göçü
Bu yarasalar genellikle bulundukları yerlerde kalıcılardır fakat 134 km ve üzeri bir uzaklıkta göç ettikleri bilinir (Altringham, 1996; Schober and Grimmberger, 1997).Popülasyonu
Yaşama şekli R. hipposideros'unkine benzer; kolonileri R. ferrumequinum ve R. hipposideros'takinden daha kalabalıktır.

Davranışları
Akdeniz nal burunlu yarasası diğer nal burunlu yarasa türleriyle birlikte sıklıkla pineklerler. Bu türler rahatça tavana asılırlar fakat diğer Rhinolophus’lardan farklı olarak dinleme halinde kanatlarının anatomisinden dolayı uçma membranları ile örtünmezler.Yerel adlar bilgisi bulunamadı.

Ses-Ötüş bilgisi bulunamadı.
Kaynaklar
1. KARATAŞ, A., 1996, Yamanlar Dağı (İzmir) Mammalia (Insectivora, Chiroptera, Rodentia) Faunası, Yüksek Lisans Tezi - MSC thesis (Danışman - Supervisor: Prof.Dr. Abidin Budak), Ege Üniv. Fen Bil. Enst. Biyoloji ABD., İzmir, 50 s.
1. KARATAŞ, A., 2000, Orta ve Doğu Akdeniz Bölgesi Yarasaları (Mammalia: Chiroptera), Doktora Tezi - PhD thesis (Danışman - Supervisor: Prof.Dr. Abidin Budak), Ege Üniv. Fen Bil. Enst. Biyoloji ABD., İzmir, 151 s.
2.Dietz, C., and Helversen, O. V. , 2004, Illustrated identification key to the bats of Europe, Electronic publication Version 1.0
3. Karataş, A., host.nigde.edu.tr/akaratash/mammalia2000_dosyalar/Rhe.htm 5. animaldiversity.ummz.umich.edu/site/accounts/information/Rhinolophus_euryale.html 5.Anonim, yunus.hacettepe.edu.tr/~b0344524/yarasalar.htm (son erişim tarihi 22.11.2008)

Akdeniz Nalburunlu Yarasası Fotografları
Akdeniz Nalburunlu Yarasası
21.01.2010 23:51
Türün 3. fotografı


Akdeniz Nalburunlu Yarasası
04.09.2011 21:39
Türün 8. fotografı


Akdeniz Nalburunlu Yarasası
06.11.2011 23:59
Türün 9. fotografı


Akdeniz Nalburunlu Yarasası
06.03.2012 08:06
Türün 10. fotografı


Akdeniz Nalburunlu Yarasası
01.01.2011 21:10
Türün 5. fotografı


Akdeniz Nalburunlu Yarasası
13.07.2011 23:25
Türün 7. fotografı


Akdeniz Nalburunlu Yarasası
31.01.2010 17:40
Türün 4. fotografı