142 / Akdeniz Genişkanatlı Yarasası / Anatolian Serotine / Eptesicus (bottae) anatolicus Türkiye'nin Anonim Memelileri
Düzburunlu Yarasalar / Akdeniz Genişkanatlı Yarasası / Anatolian Serotine / Eptesicus (bottae) anatolicus
 


Yükleniyor.
Yaşam Alanları
Yaşam Alanları
Biyolojik Bilgiler
 
Değer girilmemişDeğer girilmemiş  


Editör bilgileri
Memeli Türü Akdeniz Genişkanatlı Yarasası
Tür Yetkilisielifürün
Tür Hakkında ilk derleme12.06.2009 23:52
En son güncellemeyi yapanelifürün
Son güncelleme01.09.2009 00:13
Güncellenme sayısı4

En İyiler
Akdeniz Genişkanatlı Yarasası
Fotograf Türü Sabit
12.06.2009 23:46


Video

 
Tanımı
1869. Vesperus bottae Peters, Mber.preuss.Akad.Wiss.Berlin,1869 :406.
Terra-typica : belli değildir ; T.t.retrica : Yemen’in güneybatısı (sensu Nader and Kock, 1989 (1900))
1964. Eptesicus botae bottae Harrison,Mamm.Arabia,1 :140.
Sinonimi:Eptesicus anatolicus Felten, 1971

Eptesicus serotinus ‘a çok benzemektedir. Erginde sagittal çıkıntı mevcuttur. Kanatları Eptesicus serotinus’a göre nispeten daha dardır.renk daha açıktır.
Dorsal ve ventral kılların dip kısmı iki renki ; dorsalde (canlı bal renkli yada deve tüyü rengi) sarımsı-gri ; ventral daha açık grimsidir. Dorsal ventral arasında ayrım bariz değildir. Ergin kürkü katife gibi ; boğaz kısmında koyu bir benek, gular (çene altı) bezin açıklıpında yer alır. Kuru deride sert bir meme ucu gibi parmak ucuyla açıklık hissedilir; ancak koyu benek pot mortem olarak ayırt edilemez. Yüz, kulaklar ve uçma membranı koyu kahverengidir. Kürk rengi, genel olarak acık sarımsı-kahverengi olup ; bu renk tonuyla E. serotinus ‘a göre dorsali daha soluk ve açık kahverengi ; ventali daha açık olup, E.serotinus’tan daha beyazımsıdır. Bütün dış ölçülerinde bottae, serotinus’tan daha küçüktür.


Habitatı
Tarihi harabelerde bulunurlar. Kayalık dağların olduğu, düşük tarım alanları, Akdeniz bölgesi vejetasyonunı içeren yarı kurak habitatlarda bulunur. Bir kayalıkta, binada da bulunan tür, mezarları da içeren virane yerler ve doğal kaya yarıklarında da yıl boyunca bulunur.

Yayılışı ve Yerel Adlar
Bir Palaearctik türdür. Arabistan yarımadasının kenarları etrafında doğu Akdenizden Irak,İran, İsrail, Ürdün, Kazakistan,Türkiye,Türkmenistan, Arap Emirliği, Özbekistan,Yemen’e kadar olan yerde ortaya çıkarlarlar .
Dünya dağılımı için www.iucnredlist.org/details/7915 bakabilirsiniz.

Beslenme
küçük böceklerle beslenirler.


Biyoloji bilgisi bulunamadı

Göç bilgisi bulunamadı

Popülasyon bilgisi bulunamadı

Davranış bilgisi bulunamadı.

Yerel adlar bilgisi bulunamadı.

Ses-Ötüş bilgisi bulunamadı.
Kaynaklar
KARATAŞ, A., 2000, Orta ve Doğu Akdeniz Bölgesi Yarasaları (Mammalia: Chiroptera), Doktora Tezi - PhD thesis (Danışman - Supervisor: Prof.Dr. Abidin Budak), Ege Üniv. Fen Bil. Enst. Biyoloji ABD., İzmir, 151 s.
www.iucnredlist.org/details/7915

Akdeniz Genişkanatlı Yarasası Fotografları
Akdeniz Genişkanatlı Yarasası
16.07.2009 23:58
Türün 1. fotografı