138 / Akşamcı Yarasa / Common Noctule / Nyctalus noctula Türkiye'nin Anonim Memelileri
Düzburunlu Yarasalar / Akşamcı Yarasa / Common Noctule / Nyctalus noctula
 


Yükleniyor.
Yaşam Alanları
Yaşam Alanları
Biyolojik Bilgiler
 
8 cmDeğer girilmemiş  


Editör bilgileri
Memeli Türü Akşamcı Yarasa
Tür Yetkilisirousettus
Tür Hakkında ilk derleme27.05.2009 22:34
En son güncellemeyi yapanrousettus
Son güncelleme16.02.2010 17:27
Güncellenme sayısı6

En İyiler
Akşamcı Yarasa
Fotograf Türü Sabit
29.08.2014 23:11


Video

 
Tanımı
Boyu yaklaşık 80 mm ve kanat açıklığı 350 mm kadar olan bu tür, ülkemizdeki en büyük yarasalardan biridir (Wikipedia, 2009).
Karyotipinde 2n = 42, NF = 54 ve NFa = 50 olarak blunmuştur (Karataş and Sözen, 2007).

Habitatı
Daha çok ormanlık bölgeleri tercih eder. Ağaç kovuklarının yanısıra taş binalar (cami, köprü vs)da da yaşarlar. Bazen yerleşim yerlerinde de rastlanır.

Yayılışı ve Yerel Adlar
Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika'da geniş dağılım gösteren bu tür, ülkemizde oldukça nadir bulunur. Bu biraz da bilgi eksikliğinden kaynaklanmaktadır.
Edirne, Kırklareli, Mersin'den kayıtları vardır (Osborn, 1963; Merdivenci, 1970; Aktaş, 1987, 1990; Albayrak, 1993; Benda and Horáček, 1998b; Gebhard und Bogdanowicz, 2004; Karataş and Sözen, 2007). Osmaniye ilinden de bilinir (Karataş, unpubl.). Adıyaman'dan ise Strix aluco (Alaca Baykuş) peletinden 9 bireye ait kalıntıları bulunmuştur (Obuch, 1994).Beslenme
Böcekçil beslenirler. Başta Kınkanatlılar (Coleoptera) ve Güveler (Lepidoptera) olmak üzere, karıncaların kanatlı formlarını (üreme dönemindeki dişi-erkek) da yerler.
Akşamleyin diğer yarasalardan daha erken, karanlık çökmeden avlanma uçuşlarına başlarlar. Ormanlık bölgelerde ağaçların tepesinden yukarıda hem yüksek hem de hızlı uçarlar. geceleyin avlanma sırasında ağaçlık bölgeden 20 km kadar mesafede bile avlandıkları olur.


Biyoloji bilgisi bulunamadı

Göç bilgisi bulunamadı

Popülasyon bilgisi bulunamadı
Davranışları
Kışın diğer ılıman bölge yarasaları gibi kışuykusu (hibernasyon)nda geçirirler. Bu amaçla ağaç kovuklarının yanısıra tabii mağaralar ve insan yapısı binaları (cami, kilise vs) kullanırlar. Yazın ise gündüzleri dinlenme amacıyla ağaç kovuklarının yanısıra kuşlar için asılmış yuva sandıklarında da bulunabilirler.


Yerel adlar bilgisi bulunamadı.
Ses-Ötüşü
İki tip ekolokasyon sesine sahip olan bu türde, ilk ses tipi 26-47 kHz frekansında ve daha çok 27 kHz'de pik yapacak şekilde ortalama 11.5 ms sürelidir. İkinci tipte frekans 22-33 kHz olup, en şiddetli 22 kHz'dir. Süresi ise ortalama 13.8 ms'dir (Wikipedia, 2009).

Kaynaklar
Aktaş, M., 1987, A new bat flea species for Turkey: Nycteridopyslla euserca, DOĞA TU Zooloji D., 11 (3): 119-121.

Albayrak, İ., 1993, Batı Türkiye yarasaları ve yayılışları (Mammalia: Chiroptera), DOĞA -Tr.J. of Zoology, 17 (3): 237-257.

Anonymous (WIKIPEDIA), 2009, Common_Noctule (Nyctalus noctula), en.wikipedia.org/wiki/Common_Noctule (erişim tarihi: 22.10.2009).

Benda, P. and Horáček, I., 1998, Bats (Mammalia: Chiroptera) of the Eastern Mediterranean. Part 1. Review of distribution and taxonomy of bats in Turkey, Acta Soc. Zool. Bohem., 62 (4): 255-313.

Gebhard, J. und Bogdanowicz, W., 2004, Nyctalus noctula (Schreber, 1774) – Groβer Abendsegler, pp. 605-694, In: Krapp, F. (Ed.), Handbuch der Säugetiere Europas, IV. Fledertiere, Teil II: Chiroptera II. Vespertilionidae 2, Molossidae, Nycteridae, AULA-Verlag, Wiebelsheim, pp. i-x + 605-1186.

Karataş, A. and Sözen, M., 2007, Karyology of three vespertilionid bats (Chiroptera: Vespertilionidae) from Turkey, Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 53 (2): 185–192.

Merdivenci, A., 1970, Türkiye pireleri üzerine araştırmalar, Türk Biyoloji Derg., 20 (1-4): 153-164.

Obuch, J., 1994, K potrave výra skalného (Bubo bubo) a sovy obyčajnej (Strix aluco) vo východnej časti Turecka. –On the food of Eagle owl (Bubo bubo) and Tawny owl (Strix aluco) in the eastern part of Turkey, Trichodroma, Bratislava, 7: 7-16 [in Slovak with English summ.].

Osborn, D.J., 1963, New distributional records of bats from Turkey, Mammalia, 27: 210-217.


Akşamcı Yarasa Fotografları
Akşamcı Yarasa
07.07.2017 16:13

Akşamcı Yarasa
31.03.2014 18:07
Türün 2. fotografı